Deltagande i skolidrott bidrar till långsiktig hälsa

Långsiktig påverkan på hälsan genom skolidrott Vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) har flera forskare studerat hur ett eventuellt deltagande i aktiviteter, idrotter och hälsa på sin fritid när man är i ung ålder kan ha betydelse för prestationsförmåga, aktivitetsvanor och hälsa när man blir äldre, alltså vad man får med sig till senare i livet.…