Barns hälsa

Ny metod ger ökad insikt i barns hälsa Barn kan precis som vuxna drabbas av långvariga eller kroniska sjukdomar, som reumatism och diabetes typ 1. Tidigare har det dock varit svårt att mäta hur dessa barn mår på individnivå. Christina Peterson från Hälsohögskolan vid Jönköping University har i en doktorsavhandling försökt hitta en lösning på…