3D-teknik & nervtrådar

3D-bilder visar nervtrådarnas uppbyggnad

Med hjälp av synkrotronljus har man i forskning detaljerat kunnat visa hur det går till när nervtrådar i perifera nerver är under påverkan. Detta kan exempelvis ske när en person drabbas av neuropati, vilket förekommer hos dem som har diabetes typ 1 och typ 2. Nervskador kan också inträffa efter kirurgiska ingrepp.

Lars Dahlin som är professor vid Lunds universitet förklarar att nervtrådarna förtvinar vid neuropati och kan bli ”förvirrade” när de växer ut igen från skadan. De kan drabbas av en ”dålig GPS” och tar då nya vägar. Tidigare har man inte kunnat visa hur detta ser ut, även om man har känt till att det förekommer.

Synkotronteknik underlättar

Tidigare har man kunnat studera nervtrådar och vävnader tvådimensionellt med dåvarande teknik. Nu ville man i stället göra nya studier på nervtrådarnas arkitektur, och använde sig då av modern synkotronteknik. Detta resulterade i 3D-bilder som kunde ge ny information där tidigare icke beskrivna delar av nervtrådarna tydligt visades.

Martin Bech som är medicinsk strålningsfysiker och arbetar vid Lunds Universitet säger att detta är ett helt nytt sätt att utföra studier på nerver. Tidigare använde man sig av histologi, vilket är tvådimensionella bilder som visar vävnaderna ett snitt i taget. Synkontrontekniken gör det möjligt att vrida och vända på nervtrådarna, vilket ger en mycket större detaljrikedom.

Internationellt forskningssamarbete

Forskare från flera universitet har samarbetat för att utföra denna studie. Skånes universitetssjukhus och Lunds Universitet har deltagit, samt forskare som arbetar vid synkotronanläggningen ESRF eller ”European Synchotron Radiation Facility” som ligger i Grenoble. Även Linköpings Universitet och DTU i Köpenhamn har bidragit med forskare till studien som har publicerats i Scientific Reports.

I studien ingår nervbiopsier som har hämtats från tre individer. Den första personen i studien var frisk, den andra hade diabetes typ 1 och den sista personen hade diabetes typ 2. Alla tre hade genomgått en operation för att kurera karpaltunnelsyndrom, vilket är särskilt vanligt förekommande hos personer med diabetes.

Detaljerad kartläggning

Forskarna har detaljerat kunnat kartlägga hur jämsides friska nervtrådar växte ut ur tunnare nervtrådar, vilket benämns regenerativa kluster. Studien visade att när det sker tillbakabildning av en nervtråd som resultat av diabetesneuropati kommer en ny nervtråd att växa ut från den skadade nerven, och att detta sker på ett särskilt sätt.

Lars Dahlin förklarar att när nerverna försöker växa ut igen efter påverkan från diabetes så växer de på ett ”tvistat” och onormalt sätt. Resultatet blir skruvade nervtrådar. Att se det i 3D ger en ny förståelse för nervtrådarnas tillväxt efter diabetesneuropati. En ny studie kommer att ske där forskarna kartlägger fler nervtrådar, vilket ger fördjupad kunskap.

Källa

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0