Yin Yoga

Vad är Yin yoga?

Yin yoga är en yogaform där man lägger fokus på kroppens yin-delar, såsom skelett, myofascia och bindväv. Det är en lugn form av yoga med enkla positioner. Positionerna utförs antingen sittande eller liggande. Till skillnad från flera andra yogaformer stretchar eller töjer man inte ut musklerna. Man stannar i samma position i 3–5 minuter.

Yin yoga är en meditativ och avslappnande form av yoga. Vem som helst kan utöva yin yoga, då det inte krävs några förkunskaper. Den här formen av yoga lämpar sig särskilt bra för personer som är stela och oviga. Kuddar och block kan användas som hjälp för att det ska kännas bekvämt i de olika positionerna.

Yin Yoga

Hur påverkar yin yoga oss?

Den Yin yoga gör oss lugna och avslappnade i både kropp och själ. Man stretchar inte och töjer inte ut musklerna utan vill istället komma åt bindväven. Bindväven är det som binder ihop kroppen och ger den dess stabilitet. Bindväven finns i hela kroppen, runt leder, organ och nerver med mera.

Vidare sägs yin yoga vara bra vid smärta, både kronisk och tillfällig sådan. Den motverkar stelhet och ökar ens rörlighet i framför allt lederna. Den ger en också en ökad energinivå. Då yin yoga är en meditativ yogaform har den även samma hälsofördelar som meditation såsom exempelvis minskad stressnivå, bättre sömn och bättre minne.

Historisk bakgrund

Yoga är en urgammal – minst 5000 år – andlig indisk tradition. Begreppet yoga kommer från det sanskritiska ordet yuj som betyder förena. Syftet med yoga har alltid varit att just förena kroppen och sinnet. De olika positionerna inom yoga har skapats för att skapa balans hos kroppen och dess olika funktioner.

Yin yogan har sitt ursprung i den gamla traditionella kinesiska medicinen. Den har vissa likheter med qigong som även den lägger fokus på att hitta en balans mellan kropp och sinne samt passiv stretchning. De inre organens mående är enligt den traditionella kinesiska medicinen en förutsättning för att uppnå en god hälsa, kroppsligt såväl som själsligt.

Är yoga religiöst?

Diskussionen om huruvida yoga är religiöst eller inte uppstår emellanåt i media. Vissa menar att yoga inte är kopplat till någon religion utan bara har sina rötter i länder där buddism och hinduism är de vanligaste religionerna och att det i och med de meditativa inslagen kan upplevas som en andlig och religiös aktivitet.

Enkla yogaövningar förekommer i vissa skolor och är något som vissa föräldrar sätter sig emot då de menar att yoga är religiöst och att skolan ska vara fri från religiösa inslag. Men så länge yogaövningarna som sker i skolan fokuserar på avslappning, hälsa och välbefinnande är det enligt skolinspektionen okej att ha yoga på schemat.

Att utbilda sig till yin yogainstruktör

Det finns många kurser och utbildningar att välja mellan om man vill utbilda sig till yin yogainstruktör. Utbildningarna är varierande i omfattning. En grundläggande utbildning ligger på 40 timmar, medan andra ligger på 200 timmar. Det finns också många kurser att gå om man redan är yogainstruktör och vill bredda sig.

På en utbildning till yin yogainstruktör får man bland annat lära sig om yin yogans olika positioner, hur och vilka olika slags hjälpmedel som kan användas, anatomi, fysiologi, en introduktion till traditionell kinesisk medicin, läran om yin och yang, andningstekniker, meditation och om att lära ut yin yoga med mera.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0