Antibakteriell gel ska minska antibiotikaanvändning

Antibakteriell gel ska minska antibiotikaanvändning

Ett växande hot mot det skydd vi har vant oss vid från antibiotika är att bakterier i högre grad blir resistenta mot detta. Nu har forskare arbetat fram en gel som kan bidra till att minska nödvändigheten av antibiotika vid operationer och därmed motverka den stigande antibiotikaresistensen.

Särskilt de som är mer infektionskänsliga, exempelvis cancerpatienter och andra med försvagade immunsystem, behöver effektiva skydd mot infektioner. Därför kan man på patienter med starkare immunförsvar använda mer lokalt agerande antibakteriella medel såsom denna gel, så att de starkare antibiotikabehandlingarna kan användas i färre fall, och enbart när de behövs.

Gelens innehåll

Gelen består av två komponenter och appliceras med en spruta som påminner om förpackningen till tvåkomponents epoxylim, en spruta med två behållare som sprutas ut och blir aktiva när de blandas. När den appliceras på sårytan fortsätter den vara bakteriedödande i 36 timmar efter ingreppet, vilket ger tid för läkningen att starta.

En av huvudingredienserna är en så kallad blocksampolymer, alltså flera kortare kedjor i ett särskilt mönster. Alla ingredienserna i gelen är så kallat biokompatibla vilket innebär att den lätt bryts ner av kroppen när det är dags, och det är enkelt för kroppens organ att göra sig av med resterna.

Varför behövs antibakteriell gel?

Kampen mot infektioner har varit del av människans överlevnad sedan innan människan i sig fanns. Vi har genom historien hittat många sätt att motverka sjukdommar mer eller mindre effektivt. I ungefär 50 år var antibiotika ett mirakelmedel, men tyvärr har överanvändning gjort flera bakteriestammar resistenta, vilket skapar stora problem för samhället.

Många av bakterierna som hotar att bli resistenta är sådana som är mycket vanliga och finns runt omkring oss hela tiden, och som vanligtvis inte skapar problem för friska individer. Därför kan mer lokala antibakteriella medel såsom denna gel användas vid operationer på personer utan försvagade immunförsvar, för att bevara antibiotikans effektivitet i framtiden.

Forskaren bakom gelen

Gelen togs fram av Michael Malkoch, professor i fiber- och polymerteknologi vid KTH. Han och hans team hade redan en slags verktygslåda av komponenter att använda för projektet, det enda som behövdes var efterfrågan som kom från RISE-forskaren Peter Löwenheim. Han efterfrågade något medel med antibakteriell effekt som kunde användas invertes, under operationer.

Dessa interna sår behöver också skyddas mot infektioner och bakterier som kan introduceras under operationen, även om denna är minimalt invasiv. Att de två lättflytande vätskorna sprayas och blandas till en gel på sårytorna som redan där är antibakteriell i 36 timmar utan att skada vävnaderna är ett stort framsteg för antibakteriella behandlingar i samband med operation.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0