Antibiotikaresistenta bakterier

Resistenta bakterier

Resistenta bakterier som antibiotika inte biter på är ett samhällsproblem som man kanske inte alltid hör så mycket om men som är värt att ta på fullaste allvar. Det pågår en slags tyst kapplöpning mellan bakteriernas resistens och utvecklandet av ny antibiotika och forskarna försöker hela tiden att ligga ett steg före.

Forskare i Örebro har försökt utröna hur vanligt det kan vara med resistenta bakterier på hemmaplan. Genom att ta olika prover i ån Svartån har de nått fram till att resistenta bakterier finns i närheten av Örebro. Kanske finns bakterierna även i Mjölby, en annan stad där ån Svartån flyter fram.

Bakterier med resistans

Även vattnet i avloppen i Örebro är fyllt av bakterier som har antagit en ny och mera resistent form.

Forskarna valde att mäta vattnet på sex olika ställen i Örebro med omnejd, vilket de gjorde på ett skickligt vis och med stor nogrannhet. Resultaten med de resistenta bakterierna var en aning nedslående.

Resistansen mot antibiotika är en anledning att vara en aning orolig. Inte som enskild medborgare på en gång, men som forskare inför framtiden.

Det som är nedslående är att proverna i Svartån är tagna från vatten nära reningsverket. Reningsverket tycks inte hjälpa mot de resistenta bakterierna, inte helt och hållet.

Fokuset ligger på gener

Det som forskarna främst har fokuserat på är inte själva bakterierna i sig utan de gener som bakterierna bär på, arvsanlagen. Närmare bestämt gener som skulle kunna skydda bakterier från antibiotika. De har undersökt om gener som medför att bakterier kan bli resistenta finns i vattnet.

Men de har däremot inte tittat närmare på vilka slags bakterier som bär på de gener som kan leda till resistens.

Det resultaten visar är alltså att gener som kan leda till resistens finns, men mätningarna i vattendragen och avloppen i Örebro med omnejd säger inte något om vilka slags bakterier

Farliga gener

som kan tänkas bära på de gener som är dåliga. Att generna är dåliga beror på att de kan göra att bakterierna utvecklar resistens, vilket vore ett bakslag för antibiotikaforskarna i kampen mot resistenta bakterier! Kampen går vidare och kartläggning är en del i det för att utröna problemets omfattning.

Något som däremot är en lite mer positiv nyhet är att i sjön Hjälmaren, som är en av Sveriges fem största sjöar (men mindre än de allra största sjöarna som exempelvis Vänern, Vättern och Mälaren) så är vattnet nästan helt rent från de farliga generna som man helst önskar slippa.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0