Bakterier som förutsäger tandlossning

Att upptäcka tandlossning tidigt är viktigt för att kunna förhindra allvarlig tandlossning som leder till stort lidande och problem för patienterna. Forskare vid Malmö Universitet söker efter biomarkörer som kan förutsäga vilka som riskerar att drabbas av tandlossning. De studier som gjorts i Malmö visar intressanta resultat. De experimentella studierna i Malmö har lyckats med ...

Att upptäcka tandlossning tidigt är viktigt för att kunna förhindra allvarlig tandlossning som leder till stort lidande och problem för patienterna. Forskare vid Malmö Universitet söker efter biomarkörer som kan förutsäga vilka som riskerar att drabbas av tandlossning. De studier som gjorts i Malmö visar intressanta resultat.

De experimentella studierna i Malmö har lyckats med att kartlägga några biomarkörer som verkar lovande. För att kunna vara säkra på att dessa biomarkörer innebär tecken på ökad risk för tandlossning inleder nu Malmö universitet en uppföljande klinisk studie med flera hundra patienter. Under studien tas prover i tandköttet från patienter hos Folktandvården i Skåne och Blekinge.

Biomarkörer 

Biomarkörer är proteiner som antingen kan finnas i bakteriebildningen kring tänderna eller i tandköttsfickans vätska. Exempelvis har bakterien ubiquitin C och gingipains vid tidigare studier visat sig finnas i högre mängd hos de patienter som drabbats av tandlossning. Det finns även tecken på att vissa nyttiga proteiner saknas hos de som får tandlossning.

Det går dock inte att veta säkert vilka proteiner som är viktigast för att förutsäga tandlossning förrän vi har fått fram säkrare resultat, enligt professor Gunnel Svensäter. Förmodligen krävs det ungefär 10 olika biomarkörer för att kunna förutsäga om en person riskerar att drabbas av tandlossning någon gång i framtiden.

Klinisk studie under flera år 

Den kliniska studien som inleds på patienter från Folktandvården beräknas pågå under lång tid. För att få ett säkert resultat krävs nämligen uppföljande undersökningar på patienterna under 3 till 4 år. I studien ingår både patienter som har flera riskfaktorer för tandproblem och patienter med låg risk.

I studien görs en omfattande analys av alla inflammationsproteiner som är kända av forskarna idag. Till sin hjälp har de bland annat en sensor som förenklar mätningen av gingipain som professor Björn Sellgren skapat. För att det ska gå att validera resultatet behöver dock antalet biomarkörer successivt minskas från ett hundratal proteiner till ett tiotal.

Fördelar med tidig upptäckt 

Allvarlig tandlossning drabbar cirka 7 till 10 procent av Sveriges befolkning och orsakar kraftigt försämrad livskvalitet hos de som drabbas. Att inte kunna tugga ordentligt och att få ont i munnen gör att hela livet påverkas i negativ riktning. Många drabbade besväras också psykologiskt av att utseendet på tänderna förändras till det sämre.

Enligt Gunnel Svensäter vid Malmö universitet är det därför viktigt att forskare och tandvården främst lägger sina resurser på dessa patienter. Genom tidiga tandvårdsundersökningar kan sjukdomen upptäckas på ett tidigt stadium så att rätt åtgärder kan sättas in. På så sätt motverkas allvarlig tandlossning, vilket minskar kostnaden för samhället och individen.

Källa: https://mau.se/nyheter/lovande-fynd-av-bakterier-som-kanske-kan-forutsaga-tandlossning/

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0