Barn som föder barn

Ge flickorna rätt till sin egen kropp Varje år föder omkring två miljoner flickor under 15 år ett eget barn enligt världshälsoorganisationen WHO:s uppskattning. De syns inte i statistiken.Konsekvenserna av barnafödande i så unga år kan vara katastrofala, något forskaren Anna Kågesten vill ändra på i samarbete med lokala aktörer i utsatta områden. Det är ...

Utsatt barn

Ge flickorna rätt till sin egen kropp

Varje år föder omkring två miljoner flickor under 15 år ett eget barn enligt världshälsoorganisationen WHO:s uppskattning. De syns inte i statistiken.
Konsekvenserna av barnafödande i så unga år kan vara katastrofala, något forskaren Anna Kågesten vill ändra på i samarbete med lokala aktörer i utsatta områden.

Det är ofta sexuellt våld och barnäktenskap som leder till att flickor mellan 10 och 14 år föder barn.

– Det är väldigt få flickor under 15 år som själva väljer att gifta sig eller skaffa barn, säger Anna Kågesten, som forskar om global och sexuell hälsa vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

Tabu och lagstiftning försvårar

I statistiken syns inte barnen som föder barn. Det beror bland annat på att sex är ett tabubelagt ämne och föräldrars tillstånd krävs för att samla in data. Att datan finns är viktigt, menar Anna Kågesten.
– Att visa att behovet finns är det första steget mot förändring, säger hon.

Åldern mellan 10-14 är en viktig del av livet då könsnormer, beteenden och attityder formas, något som kan ha påverkan på hälsan senare i livet. Dessutom kan graviditet och barnafödsel innan kroppen är färdigutvecklad få grava konsekvenser. Det är den ledande dödsorsaken hos flickor mellan 15 och 19 års ålder.

Problematiska normer

För att komma åt problemet måste det förebyggas. I de utsatta områdena är kunskapen om sex och samlevnad väldigt låg bland ungdomar, då de anses för unga för ämnet.
Det finns ett behov av återkommande sexualundervisning anpassad för barn och ungdomar, men också insatser för att involvera föräldrar och inflytelserika personer, menar Anna Kågesten.

Flickor måste få större möjligheter att bestämma över sig själva och sin kropp och hälsa. Dessutom måste pojkar och män involveras i arbetet för en chans till ökad jämställdhet.

– Den största utmaningen är att förändra normer, men det är helt nödvändigt för att komma åt problemet, säger Anna Kågesten.

Källa

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0