News

Kategorier
Blog

Barn som föder barn

Ge flickorna rätt till sin egen kropp Varje år föder omkring två miljoner flickor under 15 år ett eget barn enligt världshälsoorganisationen WHO:s uppskattning. De syns inte i statistiken.Konsekvenserna av barnafödande i så unga år kan vara katastrofala, något forskaren Anna Kågesten vill ändra på i samarbete med lokala aktörer i utsatta områden. Det är […]

Read more
Kategorier
Blog

Corona och Svält

Corona drabbar fattiga Coronaviruset riskerar inte bara att göra människor över hela världen sjuka, utan kan även på sikt leda till andra allvarliga konsekvenser. Enligt professor Anna Mia Ekström, som under flera års tid forskat om global hälsa, riskerar pandemin att leda till brist på mat och läkemedel för de allra fattigaste. Coronaviruset har sedan […]

Read more
Kategorier
Blog

Diagnos med AI

Artificiell intelligens ger snabba och säkra diagnoser Man har börjat använda artificiell intelligens för att bedöma vävnadsprov, vilket täcker upp för en stor brist på patologer och även osäkerhet vad gäller bedömning av cancertumörer. Denna teknik kan leda till att man får säkrare och snabbare diagnoser säger Ida Arvidsson som är doktorand vid Lunds Universitets […]

Read more
Kategorier
Blog

Post Antibiotika

Ny undersökning kring livet efter antibiotikan Antibiotika har under den senaste tiden varit ett mycket omdiskuterat ämne i Sverige. Debatten har framför allt lyfts av veganer och vegetarianer då dessa menar att köttätandet gör att människor blir mer och mer resistenta mot antibiotika. Därför har forskare nu kollat närmre på hur livet ser ut efter […]

Read more
Kategorier
Blog

Reparera Stroke

Kan stroke botas? Att få en stroke påverkar människor negativt på extremt många sätt. Det kan bland annat innebär att man förlorar känsel, hörsel och syn. I vissa fall kan människor till och med förlora medvetandet helt och hållet. Därför försöker forskare hitta sätt att reparera de skador som sker vid en stroke. Ett av […]

Read more
Kategorier
Blog

Uppföljning av Covidvård

Lång återhämtning för covid-19-patienter efter intensivvård Covid-19 har utsatt den svenska sjukvården för en enorm prövning. Krislägesavtal har aktiverats och intensivvårdsplatserna i vissa delar av Sverige, bland annat Stockholm, riskerade att ta slut. Krisen är långt ifrån över. Nu börjar arbetet med eftervård för de patienter som var så pass sjuka att de behövde intensivvård. […]

Read more
Kategorier
Blog

Läkemedel mot Cancer

Framsteg i forskning om RNA-läkemedel mot cancer Det har forskats mycket om RNA-molekyler de senaste åren. Dessa molekyler har en förmåga att påverka eller till och med stänga vilka gener som helst, även de gener som framkallar sjukdomar. På grund av detta är RNA-molekylerna mycket intressanta att studera för att behandla sjukdomar som cancer och […]

Read more
Kategorier
Blog

Malignt Melanom

Vad hjälper mot malignt melanom Malignt Melanom är en relativt vanlig hudcancersjukdom i Sverige. En av anledningarna till detta är att många svenskar spenderar somrarna utomhus utan tillräckligt solskydd. På soliga dagar är det endast ett fåtal svenskar som tar sig tid att gå in i skuggan. Detta ökar riskerna för Malignt Melanom. På grund […]

Read more
Kategorier
Blog

Ny studie kring Alzheimer

Alzheimer kan upptäckas tidigare Alzheimer är en sjukdom som har funnits länge, men det är fortfarande inte helt tydligt varför sjukdomen uppstår och hur. Därför har en ny långtidsstudie från Lunds universitet undersökt kopplingen mellan förändringar av tau och beta-amyloid i olika delar av hjärnan. Dessa ämnen är starkt kopplade till Alzheimers. Tau och beta-amyloid […]

Read more
Kategorier
Blog

3D-teknik & nervtrådar

3D-bilder visar nervtrådarnas uppbyggnad Med hjälp av synkrotronljus har man i forskning detaljerat kunnat visa hur det går till när nervtrådar i perifera nerver är under påverkan. Detta kan exempelvis ske när en person drabbas av neuropati, vilket förekommer hos dem som har diabetes typ 1 och typ 2. Nervskador kan också inträffa efter kirurgiska […]

Read more