Flyktingkrisen 2015 skiljde värderingar från verklighet

flyktingkrisen

År 2015 var flyktingkrisen en av de viktigaste politiska frågorna. Under detta år förändrades tonläget och åtgärderna radikalt. Under våren 2015 försäkrade statsminister Stefan Löfven att det inte fanns någon gräns för asylsökande i Sverige eller begränsing för asylsökandes rättigheter. I november samma år infördes dock en rad strikta åtgärder. Boken ”Europe and the Refugee …

Läs mer

Vårdpersonalens roll för att bemöta existentiell ensamhet

Vårdpersonal

I livets slutskede blir existentiella frågor mycket viktiga. Många genomgår händelser som skapar en känsla av existentiell ensamhet. Det kan exempelvis handla om att ens livspartner går bort eller att man måste flytta ifrån sitt hem. I detta skede är vårdpersonalens relation och samtal mycket betydelsefulla för de äldre. Malin Sundström är doktorand vid Malmö …

Läs mer

Utsatta områden i Sverige kan bli tryggare

Tryggare områden

Det är möjligt att göra utsatta områden i Sverige tryggare. Det menar forskare vid Malmö universitet som presenterar sina forskningsresultat i en ny bok. Boken ”Att vända utvecklingen: från utsatta områden till trygghet och delaktighet” är ett samarbete mellan universitetet och polismyndigheten i Malmö. Ett utsatt område karaktäriseras av hög brottslighet, hög arbetslöshet och en …

Läs mer

Bakterier som förutsäger tandlossning

Att upptäcka tandlossning tidigt är viktigt för att kunna förhindra allvarlig tandlossning som leder till stort lidande och problem för patienterna. Forskare vid Malmö Universitet söker efter biomarkörer som kan förutsäga vilka som riskerar att drabbas av tandlossning. De studier som gjorts i Malmö visar intressanta resultat. De experimentella studierna i Malmö har lyckats med …

Läs mer

Träna hemma

Det blir allt mer vanligt att träna hemma och skaffa sig ett eget hemmagym, speciellt nu under en pandemi. Men vad behöver du egentligen för att göra ett hemmagym? Detta behöver du i ditt hemmagym När du har valt ett rum att ha ditt hemmagym i behöver du självklart ha redskap för att kunna träna. …

Läs mer

Idrottens anpassning till media

Idrott och media

Media, i synnerhet TV, är mycket viktigt för idrotten. Genom att visas i TV väcks ett större publikintresse vilket kan gynna både idrottarna och sporten i sin helhet. Detta gör att många sporter anpassar sig för att bli mer tevemässiga. Det är en fin balansgång när utförandet av en idrottsgren ändras för media. Marit Stub …

Läs mer

Svårt att minimera hushållsavfall

Ny forskning visar att svenska hushåll har svårt att minska avfallet. Svenskar är duktiga på att källsortera, men däremot är mängderna hushållsavfall höga. En svensk person bidrar med 473 kilo hushållsavfall per år i genomsnitt. Forskningen visar att svenska hushåll tycker att det är svårt att minimera avfallet på grund av rådande samhällsstrukturer. Mimmi Bissmonts …

Läs mer

Tvångstankar

Nycklar på bord

Blockera tvångstankar med hjärnstimulans Tvångssyndrom innebär att en person har olika typer av tvångstankar som leder till problem i vardagen. Exempel på tvångstankar är överdriven hygien som att ständigt tvätta händerna eller duscha flera timmar om dagen. Många gånger innebär tvångstankarna också att den drabbade måste utföra vissa saker i en bestämd ordning. Tvånget är …

Läs mer

Medellivslängd

Gammal man

Ökad medellivslängd Under de senaste 250 åren har medellivslängden i Sverige ökat från 40 år till 80 år. Den dramatiska skillnaden i medellivslängd beror främst på att det är fler som lever längre tack vare medicinska framsteg och bättre livsvillkor. Även tidigare fanns det individer som levde tills de blev 80 år eller ännu äldre. …

Läs mer

Synestesi

Synestesi

Sammankopplade sinnesintryck: synestesi Färger, former, ljud och smak. För de flesta är sinnesintryck separata från varandra, men ungefär en fjärdedel av befolkningen kopplar ihop dem och ser bokstäver, siffror och kanske även veckodagar i specifika färger.Det finns många former av synestesi, berättar Janina Neufeld, forskare vid KIND, ett forskningscenter för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid Karolinska Institutet. …

Läs mer