Musik ger bättre hälsa

Musik påverkar hälsan i positiv riktning I en avhandling vid Göteborgs universitet har det undersökts om det finns en koppling mellan musik och hälsa. Studien visar ett positivt samband mellan musiklyssnande och välbefinnande. Att lyssna på musik regelbundet, gärna dagligen, gör att vi mår bättre och att stressnivåerna i kroppen sänks. I undersökningen som avhandlingen …

Läs mer

Överlevnaden hos 60-åringar stärks genom motion

Överlevnaden hos 60-åringar stärks genom motion Svensk forskning har visat, vilket går att läsa mer om i vetenskapstidskriften British Journal of Sports Medicine, att om man är över 60 år och ägnar en stund dagligen åt gympa i hemmet eller arbete i trädgården så kan risken för stroke, hjärtinfarkt och för tidig död minska markant. …

Läs mer

Lägre pris på nyttig mat ger bättre hälsa

Sänkt pris på sund mat ger bättre hälsa Det talas en hel del om att man ska äta bra och nyttigt. Men det är inte helt lätt för alla. Vid besök i affären kan man ganska snart inse att den där sunda maten kostar en hel del mer än annat. Om man inte har så …

Läs mer

Trä får oss att må bättre

Träets positiva egenskaper Det finns hälsofördelar att använda trä som byggnadsmaterial visar nu ett avslutat forskningsprojekt som går under namnet Wood2New. Forskarna konstaterade att det finns en mängd bra fördelar förutom att trä finns i stora mängder, går snabbt att bygga med och ger en flexibilitet för designern. Trä kan även binda koldioxid och jämna …

Läs mer

Vår konditions utveckling under 1900-talet

Forskningens påverkan av kondition under 1900-talet Idrott har länge ansetts som ett utmärkt medium genom vilket det går att studera andra aspekter och tränder i vårt samhälle. Idag baseras en stor del av vad vi vet om människokroppen, hälsa och välmående på vetenskapliga tester utförda på atleter samt hälsomedvetna individer världen över. Vad som tidigt …

Läs mer

Dubbel vinst att cykla till jobbet

Ta cykeln istället för bilen År 1999 startade en kampanj som gick ut på att få fler att ta cykeln istället för bilen till och från jobbet. Kampanjen pågår under en månad varje år och har pågått i flera år med varierat antal deltagare. Några som deltar i kampanjen är de anställda på Karlstad kommun …

Läs mer

Intensiv träning bra för äldre!

Forskning visar att intensiv motionsträning även bra för äldre I en avhandling från Luleå Universitet presenteras träning och motion som mycket viktiga för äldre personer. En intensiv motion hos äldre människor med funktionsnedsättningar har goda effekter för hälsan och välmåendet. Det är vad Nina Lindelöf kommit fram till i sin doktorsavhandling vid institutionen för hälsovetenskap. …

Läs mer

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0