Tvångstankar

Nycklar på bord

Blockera tvångstankar med hjärnstimulans Tvångssyndrom innebär att en person har olika typer av tvångstankar som leder till problem i vardagen. Exempel på tvångstankar är överdriven hygien som att ständigt tvätta händerna eller duscha flera timmar om dagen. Många gånger innebär tvångstankarna också att den drabbade måste utföra vissa saker i en bestämd ordning. Tvånget är …

Läs mer

Medellivslängd

Gammal man

Ökad medellivslängd Under de senaste 250 åren har medellivslängden i Sverige ökat från 40 år till 80 år. Den dramatiska skillnaden i medellivslängd beror främst på att det är fler som lever längre tack vare medicinska framsteg och bättre livsvillkor. Även tidigare fanns det individer som levde tills de blev 80 år eller ännu äldre. …

Läs mer

Synestesi

Synestesi

Sammankopplade sinnesintryck: synestesi Färger, former, ljud och smak. För de flesta är sinnesintryck separata från varandra, men ungefär en fjärdedel av befolkningen kopplar ihop dem och ser bokstäver, siffror och kanske även veckodagar i specifika färger.Det finns många former av synestesi, berättar Janina Neufeld, forskare vid KIND, ett forskningscenter för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid Karolinska Institutet. …

Läs mer

Trötthet

Trött Man

Olika varianter av trötthet Alla känner trötthet ibland, men det är viktigt att kunna identifiera olika former av trötthet. Att vara trött kan vara helt normalt, men det kan även vara ett tecken på olika sjukdomar. Att vara trött innan läggdags eller efter en dålig natt är normalt, men ibland är tröttheten besvärlig och förekommer …

Läs mer

Internet-KBT

KBT

Internet-KBT jämfört med traditionell KBT-behandling Efter Coronaviruspandemin är det risk för att psykisk ohälsa ökar. Personer med hälsoångest antas öka till följd av pandemin. Därför har en grupp forskare vid Karolinska Institutet undersökt två olika varianter för kognitiv beteendeterapi, KBT. Hälften av studiedeltagarna fick behandling via internet och de andra fick behandling öga mot öga. …

Läs mer

Mot sämre vetande

Desinformation

3 forskare förhindrar spridandet av desinformation I dagens digitala samhälle är det mycket enkelt att hitta information. En sökning på Google och flera hundratals, ibland tusentals eller miljontals svar dyker upp. Tyvärr gör den stora mängden information det svårare för människor att skilja på vad som är sant och inte. Tre forskare, Lotta Borg Skoglund, …

Läs mer

Dold Stamning

stamning

Vad innebär dold stamning? Det märks inte att en person som lider av dold stamning stammar. Den drabbade har hittat sätt att dölja stamningen på, både för omgivningen och för sig själv. Det kan vara att man undviker att säga vissa ord, byter svårare ord mot mer lättuttalade ord och att rent allmänt inte tala …

Läs mer

Barn som föder barn

Utsatt barn

Ge flickorna rätt till sin egen kropp Varje år föder omkring två miljoner flickor under 15 år ett eget barn enligt världshälsoorganisationen WHO:s uppskattning. De syns inte i statistiken.Konsekvenserna av barnafödande i så unga år kan vara katastrofala, något forskaren Anna Kågesten vill ändra på i samarbete med lokala aktörer i utsatta områden. Det är …

Läs mer

Corona och Svält

Corona nedstängning

Corona drabbar fattiga Coronaviruset riskerar inte bara att göra människor över hela världen sjuka, utan kan även på sikt leda till andra allvarliga konsekvenser. Enligt professor Anna Mia Ekström, som under flera års tid forskat om global hälsa, riskerar pandemin att leda till brist på mat och läkemedel för de allra fattigaste. Coronaviruset har sedan …

Läs mer

Diagnos med AI

Artificiell Intelligens

Artificiell intelligens ger snabba och säkra diagnoser Man har börjat använda artificiell intelligens för att bedöma vävnadsprov, vilket täcker upp för en stor brist på patologer och även osäkerhet vad gäller bedömning av cancertumörer. Denna teknik kan leda till att man får säkrare och snabbare diagnoser säger Ida Arvidsson som är doktorand vid Lunds Universitets …

Läs mer

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0