Corona och Svält

Corona drabbar fattiga

Coronaviruset riskerar inte bara att göra människor över hela världen sjuka, utan kan även på sikt leda till andra allvarliga konsekvenser. Enligt professor Anna Mia Ekström, som under flera års tid forskat om global hälsa, riskerar pandemin att leda till brist på mat och läkemedel för de allra fattigaste.

Coronaviruset har sedan slutet av 2019 spridit sig som en löpeld över hela världen. Många länder har stängt ner skolor, affärer och fabriker och även förbjudit medborgarna att vistas utomhus. På kort sikt drabbar nedstängningen både vuxna och barn som inte får sin utbildning eller sin lön när de sitter hemma i karantän.

Långsiktiga konsekvenser av corona

Enligt Anna Mia Ekström, som är professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, riskerar Corona att även leda till mycket allvarliga konsekvenser på lång sikt. Konsekvenser som är ännu allvarligare än viruset. Många människor i fattiga länder kommer inte att få tillbaka sina arbeten tillräckligt snabbt för att undvika och ekonomisk katastrof.

Risken är stor att människor inte har råd att bo kvar i sina hem eller inte har råd att betala för sina barns utbildning. Svält och brist på sjukvård kommer också att öka, och risken är stor att de som behöver livsviktiga läkemedel mot till exempel hiv inte har råd eller möjlighet att få tag på läkemedel.

Nedstängning farligare än virus?

När samhällen stängs ner och människor förlorar sina arbeten kommer fattigdomen att öka hos de mest utsatta i samhället. De som har tillfälliga arbeten och inte har några besparingar drabbas även av en kort nedstängning. Den ökade fattigdomen gör människor desperata, vilket gör att den allmänna oron ökar.

Risken för våld i samhällen utan skyddsnät är stor, enligt Anna Mia Ekström. Barn och andra utsatta grupper riskerar att komma i kläm och drabbas extra hårt. I förlängningen kan därför alltför kraftiga och långvariga åtgärder för att minska smittspridningen av Corona i värsta fall leda till ett ännu värre lidande än viruset i sig.

Källa

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0