Dold Stamning

Vad innebär dold stamning? Det märks inte att en person som lider av dold stamning stammar. Den drabbade har hittat sätt att dölja stamningen på, både för omgivningen och för sig själv. Det kan vara att man undviker att säga vissa ord, byter svårare ord mot mer lättuttalade ord och att rent allmänt inte tala ...

stamning

Vad innebär dold stamning?

Det märks inte att en person som lider av dold stamning stammar. Den drabbade har hittat sätt att dölja stamningen på, både för omgivningen och för sig själv. Det kan vara att man undviker att säga vissa ord, byter svårare ord mot mer lättuttalade ord och att rent allmänt inte tala så mycket.

Dold stamning kan innebära mycket ångest för den drabbade. Det kan handla om en oro eller kraftig ångest i vissa situationer, exempelvis när man behöver ringa något telefonsamtal eller prata med en främling. Det är vanligt att man av omgivningen upplevs vara blyg, när det i själva verket rör sig om dold stamning.

Att söka vård

Det finns hjälp att få mot dold stamning. Om ens barn i förskoleåldern stammar kan man söka hjälp via BVC eller själv kontakta logopedmottagningen. Är barnet i skolåldern kan man vända sig till skolsköterskan som sedan kan lotsa en vidare. Som vuxen kan man vända sig till vårdcentralen alternativt skicka en egenremiss till logopedmottagningen.

Vid första besöket hos logopeden gör hen en analys av patientens talsvårigheter. I samband med det görs också en kartläggning tillsammans med patienten. Då går man igenom i vilken omfattning man stammar, hur det påverkar ens vardagsliv och vilka eventuella strategier som man har utvecklat för att dölja sin stamning.

Behandling

En behandling mot dold stamning består av två delar. Dels är det träning på uttal, dels är det en KBT-inspirerad samtalsterapi. Det handlar om att exponera sig för det som man tycker är obehagligt. Man får öva på att prata i olika sociala sammanhang som man tidigare har undvikit.

Många barn som lider av stamning växer ifrån stammandet, men för vuxna går det sällan över. Med hjälp av samtalsterapi kan man dels lära sig att acceptera sin stamning, dels att sluta undvika de ord och situationer som man upplever som jobbiga. Då kommer inte stamningen att begränsa ens vardag lika mycket som tidigare, om än alls.

Källa

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0