Dubbel vinst att cykla till jobbet

Ta cykeln istället för bilen År 1999 startade en kampanj som gick ut på att få fler att ta cykeln istället för bilen till och från jobbet. Kampanjen pågår under en månad varje år och har pågått i flera år med varierat antal deltagare. Några som deltar i kampanjen är de anställda på Karlstad kommun ...

Ta cykeln istället för bilen

År 1999 startade en kampanj som gick ut på att få fler att ta cykeln istället för bilen till och från jobbet. Kampanjen pågår under en månad varje år och har pågått i flera år med varierat antal deltagare. Några som deltar i kampanjen är de anställda på Karlstad kommun och universitet.

134 personer från Karlstads Universitet deltog i kampanjen år 2009 och de cyklade cirka 1 500 mil under tiden som kampanjen pågick. Det året var det 1 291 deltagare totalt som deltog i kampanjen, såväl cyklister som fotgängare. Flera av de som deltog bytte ut bilen mot cykel eller promenad mer än 10 gånger.

Cykla till jobbet

Positiva hälso- och miljöeffekter

Kampanjen för att byta ut bilen mot cykeln till och från jobbet genomförs i syfte att förbättra hälsan genom att röra på sig mer och att minska den miljöpåverkan som bilens utsläpp står för. Det blir flera positiva effekter för de som deltar där även ekonomin påverkas.


Deltagare från Karlstad kommun och Karlstad Univsersitet cyklade tillsammans 13 300 mil år 2009. Det blev ett minskat koldioxidutsläpp på cirka 27,6 ton, de sparade in pengar motsvarande 12 000 liter bensin och de förbättrade sin kondition. Deltagarna har alltså fått stora vinster på ett deltagande på flera olika plan.

Cykling påverkar hälsan

Det har gjorts mycket forskning på hur cykling påverkar hälsan i stort och man har kommit fram till att det är en mycket positiv investering i den egna hälsan. Genom att cykla får man bättre kondition, tränar upp sin balans och bygger muskler. Allt detta bidrar också till att man ökar sin prestationsförmåga.  

De som cyklar regelbundet har mindre sjukfrånvaro från sitt arbete och man lever i snitt längre. Cykling som träningsform kan även reducera flera hälsorisker så som hjärt- och kärlsjukdomar och olika former av cancer. Skaderisken för att cykla är dessutom väldigt liten så länge man bär hjälm och har en funktionsduglig cykel med lysen och reflexer.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0