En hållbar matproduktion

En hållbar matproduktion Redan 2050 beräknas den globala folkmängden uppnå 10 miljarder, och redan idag svälter 3 miljarder människor runt om i världen. Det är inte så att jorden saknar resurser, de är bara otroligt snedfördelade och mycket av all producerad mat går till spillo i det som kallas matsvinnet. För att alla ska kunna ...

En hållbar matproduktion

Redan 2050 beräknas den globala folkmängden uppnå 10 miljarder, och redan idag svälter 3 miljarder människor runt om i världen. Det är inte så att jorden saknar resurser, de är bara otroligt snedfördelade och mycket av all producerad mat går till spillo i det som kallas matsvinnet.

För att alla ska kunna äta sig mätta krävs ett effektivare jordbruk, en bättre hantering av all föda, mer fördelning av resurser och ett minskat matsvinn. Med en växande global befolkning och orättvist fördelade resurser kommer det bli problem i framtiden om inget görs redan nu, speciellt i utvecklingsländerna där svälten redan är utbredd.

Rapport om framtida matproduktion

Stockholms Resilience Centre och stiftelsen EAT bland andra har gjort en vetenskaplig rapport med satta mål om global hållbar matproduktion och hälsosam matkonsumtion. Rapporten publicerades i tidningen Lancet och behandlar ämnen som jordbruk, fiske, miljö, klimat, kost och hälsa. Rapporten säger att målen är fullt möjliga att nå.

Dödsfall relaterade till svält och undermålig mat har faktiskt minskat generellt i världen, förutom i utvecklingsländerna, men istället har ohälsan och hälsorelaterade effekter som lett till dödsfall ökat mer och mer under 1900-talet. Människor äter för gott, för mycket och fel mat helt enkelt och drabbas därför av hälsoproblem till följd av ett överskott av mat.

Kostråd och dieter

Rapporten rekommenderar att det dagliga kaloriintaget utgörs till 35 % av rotfrukter och fullkorn. Gällande proteinet borde det utgöras till största delen av vegetariska alternativ och endast 14 gram per dag av rött kött samt 500 gram av frukt och grönsaker. Ingen måste bli vegetarian ofrivilligt men köttkonsumtionen borde minska rejält.

När denna stora omställning av produktion och konsumtion av mat är genomförd kommer kött och socker att ha skurits ned med 50 % till förmån för baljväxter, nötter, frukt och grönsaker som förväntas att fördubblas i konsumtion globalt, men särskilt i industriländerna där det redan äts för mycket av det goda.

Handla hälsosamt

Återställa balansen

Richard Horton, som är chefredaktör på tidningen The Lancet, sammanfattar artikeln med de engelska orden:

Our connection with nature holds the answer, and if we can eat in a way that works for our planet as well as our bodies, the natural balance of the planet’s resources will be restored.

Fritt översatt till svenska blir det: Vår samhörighet med naturen har svaret, och om vi kan äta på ett sätt som fungerar för vår planet såväl som för våra kroppar, så kan den naturliga balansen av planetens tillgångar återställas.
Det är viktiga och tänkvärda ord som alla borde tänka på ibland, för hela planetens skull.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0