Flyktingkrisen 2015 skiljde värderingar från verklighet

År 2015 var flyktingkrisen en av de viktigaste politiska frågorna. Under detta år förändrades tonläget och åtgärderna radikalt. Under våren 2015 försäkrade statsminister Stefan Löfven att det inte fanns någon gräns för asylsökande i Sverige eller begränsing för asylsökandes rättigheter. I november samma år infördes dock en rad strikta åtgärder. Boken ”Europe and the Refugee ...

År 2015 var flyktingkrisen en av de viktigaste politiska frågorna. Under detta år förändrades tonläget och åtgärderna radikalt. Under våren 2015 försäkrade statsminister Stefan Löfven att det inte fanns någon gräns för asylsökande i Sverige eller begränsing för asylsökandes rättigheter. I november samma år infördes dock en rad strikta åtgärder.

Boken ”Europe and the Refugee Response: A Crisis of Values?” analyserar europeiska värderingar gällande migration och integration. Boken tar bland annat upp Sveriges reaktioner på händelserna 2015. Den visar tydligt på skillnaderna mellan värderingar och verklighet. Politiken och åtgärderna ändrades drastiskt, men politikerna framhävde att värderingarna var desamma som förut.

Värdering vs verklighet 

Christian Fernandez, docent vid Malmö universitet, har skrivit ett kapitel i boken. Här presenteras hans studie som handlar om den rödgröna regeringens hållning i flyktingkrisen. Fernandez menar att värderingar och verklighet inte går att separera på det sätt som regeringen framställde det. Ena dagen talade de om gästfrihet, men sen prioriteras nationellt bevarande.

Hösten 2015 infördes gränskontroller, en reducering av permanenta uppehållstillsånd och en mer restriktiv familjeåterförening. Detta trots att statsministern bara några månader tidigare sagt att Sverige var ett öppet land utan någon gräns för asylsökande. Fernandez ställer sig frågande hur detta går ihop med Sverigebilden som ett öppet och socialt inkluderande land.

Civilsamhället spelar en viktig roll 

Det svenska civilsamhället spelar en viktig roll när det handlar om att värna om asylrätten och upprätthålla samma värderingar som tidigare. Olika organisationer som Rädda barnen och Röda korset behöll samma värderingar, medan regeringen drastiskt ändrade sin politik. Detta skriver Brigitte Suter, bokens redaktör samt universitetslektor vid Malmö universitet.

Enligt Suter upprätthåller organisationer och andra aktörer i civilsamhället de svenska värderingarna om asylrätten. Dessa humanitära organisationer har ett starkt flyktingengagemang och det märks även i andra europeiska länder. Ett välkomnande civilsamhälle finns även i länder med mer invandrarfientlig politik, exempelvis Polen. Landet har varit negativt till mottagandet av asylsökande, men det finns dock välkomnande organisationer.

Om boken 

Boken ”Europe and the Refugee Response: A Crisis of Values?” handlar om normer, värderingar och handlingar relaterade till migration och integration i Europa. Flyktingkrisen 2015 ligger till grund för boken. Under denna kris blev det tydligt att de euroepiska länderna hade olika åsikter om hur flyktingfrågan skulle hanteras.

Boken belyser svårigheter som politiker möter när omständigheterna gör att de måste införa åtgärder som går emot partiets värderingar. Boken är en del av Horizon 2020-projektet NoVaMigra som finansieras av EU. NoVaMigra står för Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis. Projektet syftar till att undersöka värderingar och praktiska handlingar hos de europeiska länderna.

Källa: https://mau.se/nyheter/flyktingkrisen-2015-skapade-klyfta-mellan-varderingar-och-verklighet

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 5.00