Förälder till missbrukare?

Föräldrar till missbrukare är en utsatt grupp Ny forskning från en grupp vid Malmö universitet visar att föräldrar till missbrukare är en mycket utsatt grupp. Föräldrarna utsätts ofta för skadegörelse och kränkningar, men det finns lite kunskap om denna grupp. Föräldrarna är i behov av stort stöd, men sällan finns det hjälp att få. Professor ...

missbrukare problem

Föräldrar till missbrukare är en utsatt grupp

Ny forskning från en grupp vid Malmö universitet visar att föräldrar till missbrukare är en mycket utsatt grupp. Föräldrarna utsätts ofta för skadegörelse och kränkningar, men det finns lite kunskap om denna grupp. Föräldrarna är i behov av stort stöd, men sällan finns det hjälp att få.

Professor Bengt Svensson, docent Torkel Richert och professor Björn Johnson har tillsammans genomfört studien. De har intervjuat 32 föräldrar till vuxna missbrukare för att bättre förstå deras situation och behov. Oavsett barnets ålder påverkas föräldrarna negativt när deras barn har problem. Narkotikaanvändning ses som anledningen till föräldrarnas kritik och oro.

Kränkningar mot föräldrarna

På grund av drogmissbruket saknar de vuxna missbrukarna ofta bostad och arbete. Ibland kan samhället hjälpa till, men föräldrarna blir en viktig hjälp för missbrukaren. Föräldrar vill ofta sitt barns bästa och det kan vara svårt att säga nej. Ett nej kan även leda till svåra bråk.  


Bråken eskalerar ibland vilket kan leda till att föräldrarna utsätts för verbala kränkningar, fysiskt våld eller skadegörelse. Förolämpningar och hot är det vanligaste. När barnet är drogpåverkat blir bråken häftigare och våld förekommer i större utsträckning. Studien visar tydligt att bandet mellan barn och föräldrar är starkt och att barnet kommer tillbaka efteråt och ångrar sig.

Narkotika är orsaken till konflikterna

Många av föräldrarna i studien gjorde en tydlig skillnad mellan barnets vanliga jag och den drogpåverkade versionen. Dessa två sidor står ofta i konflikt med varandra och föräldrarnas kamp är att den nyktra vanliga sidan ska övervinna den drogpåverkade. Föräldrarna lägger skulden på drogerna och inte på barnet.

Studien visar även att över hälften av barnen i studien har en adhd-diagnos eller indikationer som tyder på att de har adhd. Föräldrarna menar att adhd kan vara en förklaring till hur barnet har hamnat i drogmissbruket. Däremot anser föräldrarna inte att adhd-diagnosen är orsaken till konflikterna. Narkotikan är anledningen till att bråken uppstår.

Begränsat stöd för föräldrarna

Studien visar att många av föräldrarna till missbrukande vuxna lider. De säger att de kan hantera bråken som uppstår, men den ständiga oron för barnets välmående är det svåraste. Det leder till sömnsvårigheter och stress. Det absolut viktigaste för att föräldrarna ska må bra är att deras barn får hjälp med sitt drogmissbruk.

Många av föräldrarna har förlorat vänner eftersom många tröttnar på att höra om problem och bekymmer. Andra föräldrar som är i en liknande situation är ett viktigt stöd eftersom de orkar lyssna och kan förstå. Professionell hjälp är viktig och önskvärd för att föräldrarna ska kunna ge utlopp för och bearbeta sina känslor.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0