Föräldrar, ett problem i skolan

Föräldrar skapar arbetsmiljöproblem för lärare

Det är inte bara elever som känner sig utsatta i skolan. Även många lärare vittnar om en otrygg miljö. För lärarnas del kan det handla om kränkningar från föräldrar på sociala medier. Forskaren Rebecka Cowen Forssell utvecklar metoder för att förebygga dessa kränkningar och således skapa en bättre arbetsmiljö för lärare.

Lärare och skolledning är beslutsfattare i skolan. De ansvarar bland annat för undervisningen, extra resurser och betygsättningen. Inte sällan uppstår det konflikter när föräldrar tycker att deras barn förtjänar bättre betyg eller en viss typ av behandling. I takt med den digitala utvecklingen har dock föräldrarna hittat ett nytt maktmedel: sociala medier.

Kränkningar på sociala medier

I Facebook-grupper och på andra sociala medier kan föräldrar diskutera lärare och skolchefer. Det händer ibland att föräldrar hänger ut lärare med namn i sociala forum. Att skriva negativa saker om en lärare eller rektor förekommer både i slutna och öppna Facebook-grupper. Informationen är synlig för alla Facebook-användare om gruppen inte är sluten.

Cowen Forssell har, tillsammans med två andra forskare, intervjuat lärare, elever, föräldrar och representanter från skolledningen för att förstå hur situationen med kränkningar inom digitala forum ser ut. Nätmobbningen mot lärare och skolrepresentanter är en komplex, men högst aktuell fråga. Forskningsprojektet ska pågå i tre år och har fått 346 000 kronor i forskningsbidrag.

Nätmobbing mot lärare och skolchefer

Cowen Forsell fokuserar på nätmobbing i arbetslivet i sin avhandling. Anställda inom skolan, framför allt chefer och rektorer, är särskilt utsatta för mobbing och trakasserier i digitala kanaler. Digitala kanaler inkluderar bland annat sms, e-post och sociala medier och det är ofta föräldrarna som står bakom trakasserierna.

Avhandlingen visar även att kränkningarna är grövre och mer aggressiva när det kommer från personer som inte arbetar inom samma organisation. Facebook-grupper som består av föräldrar är ett exempel på detta. Föräldrarna använder grupperna för att uttrycka sitt missnöje med lärare och skolledning på ett explicit och ibland mycket nedlåtande sätt.

Lärarna är en utsatt grupp

Föräldrarna beter sig som kunder som har rätt att kräva en viss service av skolan. Cowen Forssell menar att föräldrarnas relation till lärare och skolledning har utvecklats till en form av kundrelation. Samma tendenser där föräldrarna ställer orimliga krav har uppmärksammats även i andra europeiska länder.

Det är inte bara forskargruppen och lärarna själva som uppmärksammat de ökade påtryckningarna från föräldrarna. Även Lärarförbundet och Arbetsmiljöverket är medvetna om hur lärarnas arbetsmiljö påverkas negativt av detta beteende från föräldrarna. Cowen Forsell understryker att det inte är något negativt att ställa krav, men alltför ofta går föräldrarna över gränsen.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0