Förlängd sista förbrukningsdag

Genial metod förlänger sista förbrukningsdagen

Att produkter av olika slag blir sämre efter ett tag är ett problem. En hel del måste slängas när de nått sin sista förbrukningsdag och inte längre är användbara, vilket orsakar ett svinn som helst inte skulle finnas där. Men vad går det då att göra åt det?

Några forskare på KTH har tittat på just detta och utvecklat en metod som kan förlänga tiden innan en sista förbrukningsdag nås. Det är bra, ju längre tid en produkt håller, desto större chans att den blir använd istället för kasserad. Dessutom är den nya metoden enkel och billig att använda.

Vad är problemet?

Problemet med att till exempel mat, dryck, parfymer eller läkemedel blir sämre med tiden handlar om att det sker en nedbrytningsprocess på grund av syre. Kontakten med syre skapar oxidation, vilket påverkar produkter på olika sätt. Mat kan få en annan smak, lim kan stelna och läkemedels effekt kan påverkas.

Vitaminer i mat och dryck kan också påverkas. Ett exempel på det är att juice efter ett tag blir en sämre källa till c-vitamin. Ofta är det inte farligt att använda något som varit i kontakt med syre. Men det kan vara tillräckligt illa om mat tappar i smak och näringsvärde, eller om medicin tappar effekt.

Lösningen: ett membran

Den nya metod som forskarna på KTH har utvecklat är en form av ventil som består av ett membran. Ett membran är en hinna, i det här fallet skapat för att inte släppa igenom syre. Utan syre kan inte oxideringen börja och de olika produkterna påverkas då inte.

Det här membranet är skapat av ett gummiliknande material som är ganska likt silikon. Filtret har möjlighet att släppa ut vätska, men släpper inte in något syre. Tekniken har de valt att kalla för Repono. Under tiden de utvecklat tekniken har forskarna testat det på flera olika typer av vätskor.

Hur länge håller membranet?

Hållbarheten hos Repono har testats med vatten och etanol. För etanol har de inte kunnat se några problem efter ett år och med vatten har de sett att inget vatten kunnat ta sig in på tre år. De har utvecklat olika former av förpackningar med tekniken.

Det vanliga är att syre tar sig in i en förpackning när innehåll hälls eller trycks ut, men detta har gått att lösa på annat sätt. Forskarna har ännu inte testat om bakterier eller virus kan ta sig in i förpackningarna, men eftersom de är större än syreatomer är det inte troligt att de kan göra det.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0