Forskning kring riskfaktorer

Forskning kring riskfaktorer En forskningsstudie från 2015 där Sahlgrenska akademin deltagit visar att allvarliga riskfaktorer för oss människor faktiskt kan påverkas av samhället. Men trots detta ökar ändå dödsfallen som direkt är kopplade till den här sortens påverkbara faktorer. Studien är baserad på en undersökning av mer än 30 miljoner dödsfall i närmare 200 länder. ...

Forskning kring riskfaktorer

En forskningsstudie från 2015 där Sahlgrenska akademin deltagit visar att allvarliga riskfaktorer för oss människor faktiskt kan påverkas av samhället. Men trots detta ökar ändå dödsfallen som direkt är kopplade till den här sortens påverkbara faktorer. Studien är baserad på en undersökning av mer än 30 miljoner dödsfall i närmare 200 länder.

Ohälsosam kost, högt blodtryck samt rökning är ledande riskfaktorer och orsaken bakom en hög andel dödsfall. Viktigt att poängtera om vi fokuserar på dålig kost är att undernäring än idag är en riskfaktor för små barn. Generellt sett är det alltså riskfaktorer som direkt kan påverkas av samhället. Vi kan äta bättre, sluta röka och motionera mer.

Dålig kost

Att äta dåligt är bevisat att vara en av de största riskerna för sjukdom eller dödsfall. Vårt välmående påverkas i hög grad av hur vi äter. Högt blodtryck som resultat av fet och ohälsosam kost står för över 10 miljoner dödsfall i världen. Sjukdomen har ökat bland bägge könen, men framför allt bland män.

Värt att nämna i sammanhanget är att en riskfaktor bland små barn fortfarande är undernäring i många delar av världen. Tschad, Sydsudan och Somalia har samtliga hög barnadödlighet.

Sett till undernäring generellt bland alla åldrar är dock den riskfaktorn inte lika hög som på 90-talet. Däremot högt kolesterol och sjukdomar relaterade till en hög alkoholkonsumtion.

Skillnader män och kvinnor

Även om de största riskfaktorerna är desamma för både män och kvinnor skiljer sig rankingen åt mellan könen. Globalt sett är högt blodtryck och rökning de största riskfaktorerna för män. Tätt följt av högt BMI, vilket är direkt kostrelaterat. För kvinnor är högt blodtryck etta på listan, men rökning hamnar betydligt längre ner.

Den näst största riskfaktorn för kvinnor är högt BMI och därefter kommer högt blodsocker. Alkoholbruk tar sig in som sjätte riskfaktor för män i undersökningen medan faktorn inte hör till de största för kvinnor. När det kommer till luftföroreningar inne och ute är riskerna tämligen lika för både män och kvinnor.

Påverkan är möjlig

Studien i The Lancet visar att de största riskfaktorerna idag oberoende kön är direkt kostrelaterade. Eller kanske bättre förklarat; livsstilsrelaterade. Det innebär att det är risker som faktiskt kan påverkas för att minska antalet dödsfall och sjukdomar. Men det krävs en vilja till förändring i samhället och vanor.

Forskarna sammanfattar studien med att förebyggande åtgärder kan förändra statistiken gällande dödsfall och sjukdomar. Kostrelaterade riskfaktorer och miljörelaterade riskfaktorer är bevisligen orsaker till många dödsfall. En hälsoinriktad politik kan leda till färre dödsfall och sjukdomar. Det går att sluta röka, minska på utsläppen och äta rätt. Men det sker inte över en natt.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0