Förstå Patienters Smärta

Att använda smärtskalor systematiskt

Att ge patienter rätt smärtlindring är ofta lättare sagt än gjort. Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse hos varje person är det inte alltid lätt att veta hur ont någon egentligen har. Inte heller är det lätt att avgöra vilken smärtlindring som kan vara nödvändig i olika fall.

Lotta Wikström har kommit med en ny doktorsavhandling där hon tittat närmare på hur det kan vara möjligt att använda smärtbedömningar på ett systematiskt sätt. Det med tanken att det ska bli större chans att ge rätt smärtlindring till patienter. Dessutom har tanken varit att öka möjligheterna att mäta vårdkvalitet och hitta vilka som är riskpatienter.

Problem med smärtskalor

Som det är nu finns det olika skalor som används inom vården för att mäta hur mycket smärta en patient har. Den vanligaste skalan kallas för ”Numeric rating scale” och handlar om att patienten kan skatta sin smärta mellan 1 och 10. Då får personalen en bild av hur ont personen har.

Problemet är att det inte alltid är så lätt att sätta en siffra på sin smärta. Det är inte heller så lätt för personalen att tolka vad siffran innebär. Annat har visat sig påverka hur svaret tolkas, till exempel vad patienten har för bakgrund. Även andra smärtskalor har liknande problem.

Begränsat användande

Lotta Wikström har i sin forskning tittat på hur det går att använda en smärtskala på ett mer systematiskt sätt. I sitt arbete inom intensivvården hade hon nämligen upplevt det som att personalen inte var konsekventa i hur de använde smärtskalorna och inte heller förstod hur de kan användas.

Användandet begränsades ofta just till att försöka tolka hur mycket smärta en enskild patient hade vid ett visst tillfälle. Då för att kunna justera medicinering av smärtlindring och bedöma personens tillstånd. Den användes också för att följa en viss persons smärta över tid och se hur den ökade eller minskade.

Nya möjligheter

Med sin forskning har Wikström visat att det är möjligt att systematiskt använda en smärtskala som ”Numeric rating scale” på ett annat sätt. Genom att samla och sammanställa data från många olika individer är det möjligt att få en bild av hur smärtan normalt avtar efter en viss operation.

Fördelen med det är att det dels är möjligt att se om vårdavdelningen håller samma kvalitet på sin vård över tid. Det är också möjligt att upptäcka patienter som inte följer det normala förloppet. Att redan tidigt identifiera dem som riskerar att få svår eller kronisk smärta gör att det går att sätta in extra hjälp.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0