GDPR, har vi blivit tryggare?

GDPR kanske inte så tryggt ändå? Den nya personuppgiftslagen GDPR var ämnad att få människor att känna sig tryggare när man vistas på nätet. Ny forskning verkar visa att de flesta känner sig otryggare, i takt med att företag samlar in mer data om besökarna. Än så länge verkar det alltså ha fått motsatt verkan. ...

GDPR

GDPR kanske inte så tryggt ändå?

Den nya personuppgiftslagen GDPR var ämnad att få människor att känna sig tryggare när man vistas på nätet. Ny forskning verkar visa att de flesta känner sig otryggare, i takt med att företag samlar in mer data om besökarna. Än så länge verkar det alltså ha fått motsatt verkan.


Sara Leckner säger i en artikel på Malmö högskolas webbsida att det finns en allt mer ökad oro eftersom insamlandet av data ännu inte är transparent nog. Många gissar nog att kravet att alltid redovisa när data samlas in även påminner besökarna om att detta alltså görs helt tiden.

Leder till ökad oro

Forskningsprojektet som heter Sjyst data utgår ifrån enkätstudier, och det är alltså här Sara Leckner har fått en överblick som anger att svenska användares oro verkar ha ökat efter att GDPR fick sitt stora genombrott. GDPR har nu funnits i snart två år och påverkar så gott som alla aktörer på nätet.

Även Sara Leckner anser att oron delvis kan förklaras med att medvetenheten har ökat inom detta område, när allt fler får upp ögonen för hur mycket data som samlas in. I grund och botten är det bra för användarna att detta regleras med GDPR som ett viktigt verktyg för att få en standard.

Otydliga regler

Många har nog svårt att helt förstå vad GDPR reglerar och vad det egentligen innebär att följa denna nya lag. I grund och botten har det blivit känsligare att hantera personuppgifter. Ett resultat som lagen medfört är att många organisationer och företag är alltför rädda att hantera personlig information, vilket säkert är lite onödigt.

I grund och botten ska man som användare veta exakt vilken information som samlas in, hur länge den sparas och hur man kan får bort den. Detta ställer högre krav på tekniken och många aktörer som exempelvis Google ligger långt framme. Särskilda GDPR konsulter har dykt upp på marknaden och förvirringen är fortsatt rätt stor.

Gemensamma spelregler

Det behövs nog en större tydlighet kring hur man som organisation eller företag lever upp till den nya GDPR standarden. Det ska så att säga gärna gå att checka av i en lista att man gjort de åtgärder som krävs. Detta skulle minska oron för användarna och minska förvirringen hos producenterna.

Man skulle kunna skapa en slags stämpel, exempelvis liknande det gröna nyckelhålet, eller svanenmärket, för att göra processen lättare. Det viktiga är att det känns respektfullt och trovärdigt, då användarna känner att GDPR faktiskt gör skillnad. Numera finns även större möjligheter att själv ta bort data från aktörer som man tidigare kontaktat.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0