Hopp för hjärn- och ryggmärgsskadade

Ny behandlingform för hjärn- och ryggmärgsskador För personer med hjärn- och ryggmärgsskador väcks nu ett nytt hopp för förbättrad livskvalitet. Det är en studie som tittat på nya vinklar kring problematiken, som gett nya lovande rön. En forskargrupp med deltagare från flera länder har nämligen hittat en behandling som kan reducera svullnaden vid sådana skador ...

Ny behandlingform för hjärn- och ryggmärgsskador

För personer med hjärn- och ryggmärgsskador väcks nu ett nytt hopp för förbättrad livskvalitet. Det är en studie som tittat på nya vinklar kring problematiken, som gett nya lovande rön. En forskargrupp med deltagare från flera länder har nämligen hittat en behandling som kan reducera svullnaden vid sådana skador dramatiskt.

Metoden har utgått från att göra försök på råttor med redan godkända läkemedel, och nu tänds alltså förhoppningen att kunna hjälpa flera av de miljontals drabbade i hela världen. Världshälsoorganisationen WHO menar att denna forskning kan komma till gagn för så många som 75 miljoner människor, som skadats i olika aktiviteter.

Nuvarande behandlingmetoder

Nuvarande behandlingsmetoder har relativt stora begränsningar och man har inte alltid kunnat få det resultat som man önskat. Forskare från Lund, som deltar i gruppen vilka nu studerar saken närmre, har varit med och utvecklat en ny behandlingsform, vilket presenteras i tidskriften Cell. I grunden handlar det om att manipulera kanalerna i hjärnans cellmembran.

Susanna Törnroth-Horsefield, som är kemiprofessor vid Lunds universitet, menar att själva resultaten av den nya studien kan ligga till grund för nya behandlingsformer. Det är inte första gången man försökt gå denna väg, men första gången man börjat se positiva resultat. Nu hoppas man att studien kan bana vägen för en mer praktisk tillämpning.

Syrebrist i centrala nervsystemet

När det kommer till påföljder som uppstår vid hjärn- och ryggmärgsskador, uppstå dessa oftast i kölvattnet av syrebrist i det centrala nervsystemet. När detta inträffar höjs salthalten i de olika cellerna. Det är detta forskarna har tittat närmare på och upptäckt läkemedlet TFP, som kan hindra den här svullnaden i cellerna.

Susanna Törnroth-Horsefield, menar att tester på råttor gav en bild över hur TFP reducerat skadorna och gett rörelse och känsel tillbaka på så kort tid som två veckor. I testet har man även använt en kontrollgrupp med råttor, som inte fått läkemedlet TFP. Dessa saknade rörelsefrihet och känsel efter sex veckor.

Behandling av schizofreni

Tidigare har läkemedlet TFP gjort nytta för patienter med schizofreni eller andra psykiska sjukdomar. Detta gör att TFP redan är godkänt på många håll i världen som ett säkert läkemedel enligt forskarna och därför borde man snabbare kunna använda det för hjärn- och ryggmärgsskador. Man hoppas även kunna vidareutveckla läkemedlet.

Susanna Törnroth-Horsefield menar även att resultaten ser lovande ut för framtiden. Vid sidan om Lunds Universitets deltagande i forskningen har bland annat följande universitet deltagit: Harvard Medical School, University of Calgary, Boston Children’s Hospital, University of Mosul. Forskningen väntas publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell och läkemedlet hoppas man snart kan finnas tillgängligt.

Källa

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0