I kristider frodas desinformation

I kristider sprids felaktig information

I kristider ökar risken för ryktesspridning och desinformation. Detta gäller inte minst nu i samband med Coronakrisen. Eftersom krisen handlar om en samhällsfarlig sjukdomen är risken för ryktesspridning särskilt hög menar Johan Farkas, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet. Farkas är specialist inom propaganda och desinformation.

Vid tider av sjukdomar och kris ökar alltid nivån av felaktig information. Digitaliseringen har gjort att denna spridning av desinformation har ökat. När folk är oroliga söker de information hos de stora sökmotorerna och delar tanklöst information på sociala medier. Denna ryktesspridning kan utnyttjas av av makthavare, bland annat politiker, samt kriminella.

Oro för falsk information

En undersökning från Edelman Trust Barometer visar att hela 74 procent oroar sig för falsk information om viruset. Samma undersökning visar att 45 procent tycker att det är svårt att hitta pålitlig information. Studien genomfördes i början av mars 2020 i tio länder, bland annat Japan, USA, Tyskland och Brasilien.

Både myndigheter och individer har ett ansvar att minska ryktesspridningen i samband med virusutbrottet. Myndigheterna har ett ansvar att hålla invånarna uppdaterade med korrekt information. Det är mycket viktigt att denna information är lättillgänglig och når ut till alla målgrupper. Myndigheterna måste även vara uppmärksamma på att andra aktörer inte sprider felaktig information i myndighetens namn.

Så hindras spridningen av felaktig information

Individen har ett ansvar att vara källkritisk till den information som finns tillgänglig på sociala medier och hos övriga internetkällor. Det är viktigt att vara på sin vakt och utvärdera informationen innan den delas med andra personer. Proaktivitet och kritiskt granskande minskar spridningen av falska nyheter.

Det är även viktigt att individen aktivt tar del av informationen från myndigheterna och följer deras råd. Det finns många informationskällor och ibland ger dessa olika information. Det är viktigt att förstå kommunikatörens agenda och syfte. En nyhetstidning, blogg och myndighet har olika syften. Individen måste förstå detta och vara källkritisk.

Oron speglas i sökmotorerna

I kris- och orostider är det många som söker information på internet. Folk använder sig av stora sökmotorer som Google för att söka information om Covid-19. Det är ytterst viktigt att den information som rankas högst är trovärdig. Farkas understryker techbolagens ansvar för att säkerställa att felaktig information minimeras i sökresultaten.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är kommunikationen en avgörande faktor för att klara krisen och minska spridningen av viruset. Innan det finns ett vaccin är kommunikationen det viktigaste för att kontrollera smittspridningen. Om myndigheter och andra viktiga aktörer kan hitta sätt att kommunicera korrekt information kan ryktesspridningen minskas.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0