Idrottens anpassning till media

Media, i synnerhet TV, är mycket viktigt för idrotten. Genom att visas i TV väcks ett större publikintresse vilket kan gynna både idrottarna och sporten i sin helhet. Detta gör att många sporter anpassar sig för att bli mer tevemässiga. Det är en fin balansgång när utförandet av en idrottsgren ändras för media. Marit Stub ...

Media, i synnerhet TV, är mycket viktigt för idrotten. Genom att visas i TV väcks ett större publikintresse vilket kan gynna både idrottarna och sporten i sin helhet. Detta gör att många sporter anpassar sig för att bli mer tevemässiga. Det är en fin balansgång när utförandet av en idrottsgren ändras för media.

Marit Stub Nybelius är doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. I sin avhandling har hon undersökt vad som händer när idrotten anpassar sig till media. Hon har framför allt tittat på det Internationella skidförbundet som ett exempel där idrotten medvetet gör förändringar för att bli mer tevemässig. Hon understryker vikten av att det sker på idrottens villkor.

Utförandet avgör om sporten är tevemässig 

TV är mycket viktigt för att idrotten ska exponeras vilket i sin tur är viktigt för bland annat sponsorerna. Utförandet av sporten är avgörande för det mediala utrymme som den får. Ju bättre anpassad sporten är, desto större chans är det att den får medialt genomslag.

Publikintresset är så pass viktigt att många sporter delvis görs om. Ibland ändras regler eller andra detaljer för att göra sporten mer tevemässig. Stub Nybelius har bland annat tittat på backhoppning och längdskidåkning och hur medialiseringen påverkar hur tävlingarna numera utförs. I avhandlingen intervjuas representanter för Internationella skidförbundet samt sportjournalister som följt sporten in minst sju år.

Anpassningar och radikala förändringar 

Ibland har idrotten gjort mindre anpassningar för att anpassa sporten efter media, men vid flertalet tillfällen har radikala förändringar genomförts. Masstart i längdskidåkning är en radikal förändring eftersom det hade stor påverkan på utförandet. Det går inte alltid att bevisa orsaken till förändringen, men enligt längdåkningschefen infördes masstart på grund av media.

Andra radikala förändringar är exempelvis när antalet backhoppare ändrades till 50 stycken i första omgången för att de skulle få plats i TV-tablån. Stub Nybelius ger färgen på bandybollen som ett exempel på en liten anpassning. Färgen gör det lättare att se bollen i TV, men det ändrar dock inte mycket för spelarna och medför inga regeländringar.

Balansgång 

Stub Nybelius understryker vikten av att sporten måste utvecklas utan att tappa sin kärna. Ingen förnekar medias betydelse för idrotten, men det är viktigt med kunskap om media såväl som sporten. Idrottsförbundet måste vara medvetet om konsekvenserna och förutsättningarna när sporten anpassas efter media. Sporten måste kunna stå på egna ben.

I sin avhandling använder hon sig av en trappa som visar olika steg av anpassningen. Trappan visar hur förändringen sker i form av förändring av regler och utförande. Denna trappa kan vara användbar för idrottsförbund för att undvika att de anpassar sig för mycket efter medias krav. Sporten måste utvecklas, men den får inte förlora sin identitet.

Källa: https://mau.se/nyheter/garna-tevemassigt–men-pa-idrottens-egna-villkor/

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 4.00