Intensiv träning bra för äldre!

Forskning visar att intensiv motionsträning även bra för äldre

I en avhandling från Luleå Universitet presenteras träning och motion som mycket viktiga för äldre personer. En intensiv motion hos äldre människor med funktionsnedsättningar har goda effekter för hälsan och välmåendet. Det är vad Nina Lindelöf kommit fram till i sin doktorsavhandling vid institutionen för hälsovetenskap.

Studierna i avhandlingen presenterar de effekter och upplevelser som intensiv träning ger. Resultaten är tydliga och visar inte bara att äldre föredrar den sortens träning utan även att människorna på riktigt vill hålla sig aktiva. Träningen ger direkta effekter i positiv bemärkelse och dessutom på många olika plan inom hälsa och fysik.

Positiva effekter

De som deltog i Nina Lindelöfs studier kunde märka av positiva effekter av den intensiva träningsmotionen. Avhandlingen konstaterar även att deltagarnas trötthet minskade som ett resultat av träningen. Lindelöf sammanfattar träningens effekter på följande sätt: – Många deltagare uppfattar också att de blivit mindre trötta och att de kan röra sig säkrare och tryggare.

Avhandlingens studiedeltagare har förklarat den efterföljande känslan av den intensiva motionen som att träningen bidragit till ett mer aktivt liv. Det har i sin tur genererat i en mer positiv vardag. Det var exempelvis flera som hävdade att de tack vare träningen kunde gå bättre, vilket är ett samlat resultat av en förbättrad benmuskelstyrka, balans samt gånghastighet.

Träning bra för äldre

Förbättrad mental hälsa

I avhandlingen förklarar Lindelöf att den intensiva träningens förmåga att skapa gemenskap mellan människor också genererat i positiva effekter. Deltagare i studien har tack vare ett socialt utbyte och stöttningen från andra ökat sitt självförtroende. Det har fått som följd att människornas mentala välmående förstärkts och förbättrats.

Nina Lindelöf säger själv om just de mentala effekterna från den intensiva träningen: ”Intensiv träning kan för äldre människor med funktionsnedsättningar innebära att de övervinner begränsningar”. Hon menar alltså att tron på att klara av någonting i kombination med rätt stöd kan vara avgörande för äldres möjligheter att prestera över det förväntade.

Doktoranden Nina Lindelöf har dessutom på ett strategiskt sätt valt att ta fram lättapplicerade träningsprogram till avhandlingens praktiska studie. Hennes syfte med programmen har varit att göra träningen tillgänglig och enkel att förstå samt applicera i äldre människors vardag. Avhandlingens träningsprogram kan således direkt användas inom både äldrevården och äldreomsorgen.

Slutsatsen

Nina Lindelöfs avhandling från Luleå Universitet är ett tydligt mått på vikten av att se till andra alternativ än direkt medicinering gällande funktionsnedsättning hos äldre människor. Att låta äldre bibehålla sitt aktiva liv har ett värde på flera plan. Hälsan förbättras, men även den mentala biten förstärks med rätt intensiv träning.

Avhandlingens slutsats blir således att äldre personer med funktionsnedsättningar i så hög grad som möjligt bör erbjudas möjligheten till intensiv träning. De positiva effekterna som visade sig från studien är bevis på att en funktionell och intensiv motion är nödvändig. Det kanske till och med kan vara ett bättre alternativ än för tidig medicinering.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0