Internet-KBT

Internet-KBT jämfört med traditionell KBT-behandling

Efter Coronaviruspandemin är det risk för att psykisk ohälsa ökar. Personer med hälsoångest antas öka till följd av pandemin. Därför har en grupp forskare vid Karolinska Institutet undersökt två olika varianter för kognitiv beteendeterapi, KBT. Hälften av studiedeltagarna fick behandling via internet och de andra fick behandling öga mot öga.

Syftet med studien var att studera hur pass effektivt internet-KBT är jämfört med traditionell KBT-behandling som sker öga mot öga under fysiska möten. 200 personer deltog i studien och resultatet publicerades i JAMA Psychiatry. Studien visar att internet-KBT ger liknande resultat och är därför ett bra alternativ för att hjälpa personer som är oroliga för sin hälsa.

Unik studie

Det är första gången som internet-KBT för personer med hälsoångest jämförs med traditionell behandling. Studien, som har namnet ”Effect of Internet vs Face-to-Face Cognitive Behavior Therapy for Health Anxiety: A Randomized Noninferiority Clinical Trial”, är därför unik i sitt slag. Studien är högaktuell med tanke på hur coronaviruspandemin begränsar fysiska möten.

Hälsoångest kallades tidigare för hypokondri. Detta sjukdomstillstånd innebär att personen är mycket orolig för allvarliga sjukdomar. Oron är så pass allvarlig att personen upplever problem i vardagen och behöver hjälp. Cirka 3,5 procent av Sveriges befolkning antas lida av hälsoångest. Problemen för dessa personer förväntas förvärras på grund av Covid-19.

Långa köer till traditionell KBT

KBT är en effektiv behandlingsmetod för personer som lider av hälsoångest. Två av tre anser att de får hjälp tack vare denna behandlingsform. Problemet med traditionell KBT är dock att köerna är långa och tillgången är mycket begränsad. På grund av detta ville forskarna ta reda på om internet-KBT är ett alternativ.

KBT-behandling via internet sker genom textmeddelanden samt mycket informationsmaterial. Patienten uppmanas, precis som vid traditionell KBT-behandling, att göra beteendeförändringar i vardagslivet. Hälften av studiedeltagarna fick internet-KBT och den andra hälften fick traditionell KBT. Varje vecka fick deltagarna fylla i ett formulär med standardiserade frågor om den upplevda hälsoångesten i samband med behandlingen.

KBT via internet fungerar lika bra

Forskningsresultatet visar att KBT via internet är lika bra som traditionell behandling som sker öga mot öga. Den främsta fördelen med internet-KBT är att behandlaren kan hjälpa många fler patienter. Den internetbaserade behandlingen tar cirka 10 minuter per patient jämfört med den traditionella behandlingsmetoden som tar 45 minuter.

Dessutom kan internetbehandlingen ges oavsett var patienten befinner sig. Detta gör det möjligt att nå ut till personer i mer glesbefolkade områden. Framför allt är detta positivt för personer som undviker behandling för att de vill undvika fysisk kontakt i rädsla för att bli sjuka. Detta är särskilt aktuellt i samband med coronaviruset.

Källa:

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0