Kry eller Doktor.se

Att välja rätt nätdoktor kan till en början vara svårt, det finns trots allt flera olika kända på marknaden. Två av dessa är Kry och Doktor.se, vilka båda aktivt gör reklam i olika medier. Därför kommer denna text göra en jämförelse av de båda företagen för att se hur de skiljer sig åt.

Vad är en bra nätdoktor?

När det kommer till att använda sig av en nätdoktor finns det flera olika aspekter som är viktiga att tänka på. Därför är det viktigt att fundera på vad en nätdoktor är och till vilket syfte man kan tänka sig behöva använda sig av en. En av de allra vanligaste anledningarna att använda sig av en nätdoktor är att slippa uppsöka läkare på en mottagning och göra det via mobilen istället. Det kan även handla om att man inte har tid att besöka en mottagning. På så sätt blir det extra viktigt att känna stor tillit till sin nätdoktor då många är vana vid att träffa doktorer fysiskt.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med Kry?

När det kommer till fördelar och nackdelar med Kry följer dessa ett generellt mönster kring användandet av appar.

Fördelar
När det kommer till fördelarna är dessa enkla att identifiera. Krys app är nämligen mycket användarvänlig och det är enkelt till och med för äldre att veta hur man ska gå till väga. Det enda man behöver göra är nämligen att boka ett möte i appen, varpå doktorn ringer på den bestämda tiden.

Nackdelar
Den största nackdelen med Kry är att de endast har kliniker i större städer i Sverige. På så sätt kan det vara svårt att besöka en klinik om det skulle behövas.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med Doktor.se?

Doktor.se följer det generella mönstret vad gäller fördelarna och nackdelarna med nätdoktorer, nämligen att den är lättillgänglig och enkel att använda.

Fördelar
Fördelen med Doktor.se är att deras hemsida är mer utvecklad och har mer information kring olika typer av vaccinationer och olika typer av åkommor som är vanliga. På så sätt går det att enkelt förbereda sig inför samtalet med nätdoktorn.

Nackdelar
Vad gäller nackdelarna har Doktor.se inte speciellt många fysiska kliniker i norra Sverige, men i södra Sverige har de väldigt många, även i mindre städer som Kalmar exempelvis.

Vilka är fördelarna med en onlineläkare?

Det finns flera olika fördelar med att använda sig av en onlineläkare, nedan följer de allra viktigaste fördelarna.

  • Det är väldigt smidigt att använda sig av onlineläkare då man slipper spendera en massa tid på att köra till kliniker och vänta på sin tur.
  • Som patient slipper man även förklara sina ärenden inför andra som kanske sitter i väntrummet. Med andra ord blir det mer privat service.
  • Det blir i många fall billigare i längden genom att chatta med en nätdoktor då man slipper spendera pengar på transport och liknande till och från kliniker.

Frågor & Svar – Kry och Doktor.se

Går det att besöka kliniker trots att tjänsterna huvudsakligen är online?

Ja, det går att besöka både Krys och Doktor.ses kliniker och läkarmottagningar i hela Sverige. Dock följer detta den vanliga processen kring att boka tid och vänta på sin tur i ett väntrum. Därför är det bra att ha en bedömning via telefon först.

Är läkarna utbildade och kvalificerade?

Ja, både Krys och Doktor.ses läkare som hjälper kunder över telefon är både utbildade och väl kvalificerade. Det är nämligen inte lagligt att inte vara kvalificerad och ge råd kring olika typer av sjukdomar. På så sätt kan man vara lugn som kund och patient.

Är det säkert att prata med läkare över telefon?

Precis som vilken annan tjänst som helst som finns på nätet är det säkert att prata med läkare över telefon eller internet. De flesta använder sig exempelvis av appar för att utföra bankärenden, på så sätt blir det ingen skillnad kring sjukvård.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0