Malignt Melanom

Vad hjälper mot malignt melanom Malignt Melanom är en relativt vanlig hudcancersjukdom i Sverige. En av anledningarna till detta är att många svenskar spenderar somrarna utomhus utan tillräckligt solskydd. På soliga dagar är det endast ett fåtal svenskar som tar sig tid att gå in i skuggan. Detta ökar riskerna för Malignt Melanom. På grund ...

Vad hjälper mot malignt melanom

Malignt Melanom är en relativt vanlig hudcancersjukdom i Sverige. En av anledningarna till detta är att många svenskar spenderar somrarna utomhus utan tillräckligt solskydd. På soliga dagar är det endast ett fåtal svenskar som tar sig tid att gå in i skuggan. Detta ökar riskerna för Malignt Melanom.

På grund av att sjukdomen har ökat kraftigt har forskare nu börjat kolla närmre på vilka typer av mediciner som kan hjälpa. En ny studie håller bland annat på att göras på Lunds Universitet varpå de samarbetar med en mängd olika forskare i Spanien och Sverige. De har förhoppningar om att nå framgång i forskningen.

Kan antihistaminer fungera?

Forskare i tidigare studier har kommit fram till att antihistaminer klarar kampen mot vissa typer av cancerformer. Av denna anledning har forskarna vid Lunds Universitet valt att prova detta på malignt melanom. Forskarna påpekar dock att de kommer behöva fortsätta studera det och styrka resultatet med nya studier.

Studien som genomfördes vid Lunds universitet har fokuserat på olika typer av antihistaminer. Det gick även så pass långt att antihistaminerna provades på faktiska försökspersoner som hade sjukdomen. Antihistaminerna som provades på personerna var cetirizin, ebastin, fexofenadin, klemastin, loratadin och till sist desloratadin. Dessa hade olika typer av effekt på försökspersonerna.

Hur studien genomfördes

Studien vid Lunds Universitet genomfördes genom att samköra läkemedelsregistret, cancerregistret och dödsorsaksregistret. Genom att slå ihop dessa register kunde de göra en typ av sammanfattning varpå slutsatser kunde dras. Studien fokuserade endast på svenskar som fått sjukdomen mellan åren 2006 och 2014. Totalt fanns det strax över 24 000 personer i registren.

Utifrån att ha studerad registren kan forskarna se att de som använder desloratadin, cetirizin, loratadin och klemastin hade större chans att överleva. De som hade bäst chans var användarna av desloratadin och loratadin. När det gällde fexofenadin och ebastin var det endast ett fåtal användare av dessa i Sverige vilket gjorde resultatet otydligt.

Vilka slutsatser kunde dras

När studien väl var genomförd kunde forskarna dra en mängd olika typer av slutsatser. De menade bland annat att fyndet kunde hjälpa läkemedelsbolag att ta fram ett nytt läkemedel mot malignt melanom. Vad som gjorde det extra positivt var att de olika antihistaminerna hade ytterst få biverkningar.

Nästa steg i forskningen är enligt forskargruppen att göra olika typer av djurförsök. De planerar också att göra randomiserade studier så att de tydligare kan förstå hur sjukdomen kan bekämpas med hjälp av antihistamin. På så sätt vill de också kunna mäta behandlingseffekten vilket kan hjälpa läkemedelsföretagen ytterligare när det gäller att ta fram läkemedel.

Källa

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0