Medellivslängd

Ökad medellivslängd

Under de senaste 250 åren har medellivslängden i Sverige ökat från 40 år till 80 år. Den dramatiska skillnaden i medellivslängd beror främst på att det är fler som lever längre tack vare medicinska framsteg och bättre livsvillkor. Även tidigare fanns det individer som levde tills de blev 80 år eller ännu äldre.

Med andra ord handlar medellivslängden om ett genomsnitt av ålder i hela befolkningen. Enskilda individer kan leva både mycket kortare och längre. Att titta på vilken medellivslängd ett visst land har ger därför inte en bra prognos för hur långt liv en enskild person kommer att ha enligt Karin Modig som är docent vid Karolinska Institutet.

Medellivslängd spegling av folkhälsa

En förbättrad folkhälsa ökar medellivslängden vilket gör att chansen att leva längre ökar i samhället. Minskad barnadödlighet är en viktig faktor liksom behandling av infektionssjukdomar. Innan exempelvis antibiotika fanns var det många som dog i infektioner i ung ålder vilket gjorde att medellivslängden var mycket lägre.

Sverige har nått målen med låg barnadödlighet och låg risk att dö av en infektion men i många utvecklingsländer ser det annorlunda ut. Barnadödligheten och risken att dö av behandlingsbara sjukdomar är hög i flera länder. En mer jämlik tillgång till vård och mediciner är viktig för att folkhälsan ska öka på dessa platser.

Friskare äldre ger längre medellivslängd

Förutom ökad medellivslängd på grund av lägre barnadödlighet och dödsfall av infektioner har medellivslängden i Sverige ökat av andra orsaker. Det beror på att även den äldre delen av befolkningen har blivit allt friskare. Minskad rökning, mindre slitsamma arbeten och en mer hälsosam kost är några av faktorerna bakom ökningen.

En vanlig 65-åring går inte att jämföra med hur pigga och friska 65-åringar var för några decennier sedan enligt Karin Modig. Däremot finns det inte några tecken på att den maximala livslängden har ökat. Rekordet på 122 år är från 1997 och sedan dess har inte någon annan ens varit i närheten av den höga åldern.

Kan människan bli hur gammal som helst?

Går det att bromsa åldrandet är en fråga som Christian Riedel, forskare vid Karolinska Institutet, försöker besvara. Enligt Christian Riedel bör fokus ligga på att förlänga de hälsosamma åren. Genom att förhindra och behandla vanliga sjukdomar bland äldre är det fler som kan leva längre liv med högre livskvalitet.

Det finns forskning på bland annat maskar som har visat att det går att förlänga djurens maximala livslängd med upp till 10 gånger. Många är dock skeptiska till att substanserna som maskarna exponerades för skulle kunna fungera på mer komplexa djurarter som människan. Att medellivslängden skulle kunna bli 120 år eller längre är fortfarande osannolikt.

Källa:

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0