Mens påverkar kvinnors prestation

Vid dessa dagar presterar kvinnor bäst En naturlig menscykel ger höga nivåer av östrogen i en kvinnas kropp. Östrogen kommer med många positiva fördelar för hälsan. Med högt östrogen får kvinnor bra benhälsa och dessutom bra fertilitet. Det finns dock även nackdelar för kvinnor när det kommer till menscykeln. Menscykeln påverkar nämligen hur kvinnor presterar. ...

Kvinnlig idrottare

Vid dessa dagar presterar kvinnor bäst

En naturlig menscykel ger höga nivåer av östrogen i en kvinnas kropp. Östrogen kommer med många positiva fördelar för hälsan. Med högt östrogen får kvinnor bra benhälsa och dessutom bra fertilitet. Det finns dock även nackdelar för kvinnor när det kommer till menscykeln.

Menscykeln påverkar nämligen hur kvinnor presterar. Det är vanligt att ha olika hög energinivå under cykelns olika dagar. Vid vissa dagar under menscykeln påverkas dessutom humöret och hälsoformen. De dagar som en hårt idrottande kvinna presterar bäst på är under de dagar då de har låga nivåer av hormoner i kroppen.

Menscykel påverkar idrottare

Den så kallade låghormonfasen gör att kvinnor får extra energi och det är nu viktiga tävlingar helst ska ske. Då kommer de kunna prestera allra bäst. Låghormonfasen inträffar mellan mensen och ägglossningen. Denna fas kallas ibland även för follikelfasen. Låghormonfasen brukar vara under cykelns första 14 dagar.

Studier visar dock att 75 % av kvinnliga idrottare lider av besvär såsom smärta under mensens dagar, vilket kan påverka deras prestation negativt. När kroppen kommer in i ägglossningsfasen efter 14 dagar får kroppen extra höga nivåer av östrogen och andra hormoner, vilket gör att kvinnor då kan prestera sämre.

Menstruation

Mensen påverkar alla kvinnors liv, oavsett vilken typ av liv de valt att leva. Några som blir extra påverkade av mensens cykel är dock de, inom sport, elitsatsande kvinnorna. De kan nämligen påverkas av hormonsvängningar så pass mycket att de inte alls presterar på topp under månadens alla dagar såsom män kan göra.

Det finns dock gott om exempel på att kvinnor inte behöver vara oroliga för sitt idrottande de dagar då deras menscykel försätter dem i mer negativa faser. Det finns nämligen gott om kvinnliga idrottare som har vunnit åtråvärda priser och tävlingar oavsett vilken dag i menscykeln de har befunnit sig i.

Mensens negativa påverkan hos idrottande kvinnor

När det kommer till kvinnor som idrottar på en hög nivå och alltid förväntas prestera på topp – då är mensens påverkan extra intressant. Under mensen har kvinnor nämligen en lägre energitillgänglighet. Detta leder till att energiintaget inte är i full balans med energiuttaget som krävs vid hårt idrottande.

Kvinnor som idrottar hårt kan få oregelbunden mens. Hos vissa kvinnor kan den till och med utebli. Något annat som kan påverka idrottande kvinnor är deras benhälsa då deras bentäthet kan minska. Idrottande kvinnor kan dock dra fördel av att de under vissa dagar i cykeln har en låg, hormonell fas.

Mensens positiva påverkan hos idrottande kvinnor

Mensen kommer inte bara med nackdelar för en idrottande kvinna. Idrottande kvinnor kan nämligen dra fördel av att de under vissa dagar i cykeln har en låg, hormonell fas. Vid denna fas kan de nämligen prestera ännu bättre, något som är perfekt i tävlingssammanhang.  

Det är viktigt att som idrottare hålla en öppen dialog med sin tränare för att kartlägga när de har sina bäst presterande dagar. Genom att utnyttja mensens cykel och dess hormonfaser kan man enkelt lära sig när man presterar som bäst. Man lär sig då även när man bör ta det lugnare.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0