Munnskyddens betydelse enligt forskarna

Forskare vill förbättra kunskapen om munskydd

Hur effektiva är egentligen munskydden när det gäller smittspridning? Den frågan vill en grupp forskare från Luleå tekniska universitet och fyra andra lärosäten besvara. Munskyddens effektivitet har blivit en högaktuell fråga under Coronakrisen. Vissa menar att munskydd endast har begränsad effekt för att hindra smittspridning.

Utbrottet av Covid-19 har gjort att munskydd blivit en mycket viktig skyddsutrustning, men det råder delande meningar huruvida det ska vara tvång på att bära munskydd. Vissa länder menar att munskydden är absolut nödvändiga i viruskampen och har därför infört krav på att bära munskydd för att vistas utomhus och besöka butiker.

Sammanställning av studier och nya mätningar

För att analysera effekten och dra en slutsats sammanställer forskarna data från tidigare studier och gör nya tester och beräkningar. Forskargruppen vill bland annat ta reda på hur partiklar sprids vid hostningar. De jämför personer som hostar med respektive utan munskydd för att studera partiklarna för att analysera smittspridningen.

Med befintlig teknisk utrustning på Luleå tekniska universitet genomförs de avancerade testerna. Där mäter forskargruppen strömningsfält i volym för att se hur partiklar sprids vid en hostning. Forskarna testade med att mäta hostningar med munskydd, utan munskydd samt med skydd som satt fel. Resultatet sammanställs och jämförs med tidigare data.

Spridning av partiklar vid hostning

För att dokumentera och sammanställa spridningen av partiklar vid hostning används Schlierenfotografering. Det är en mätteknik som filmar hur dropparna sprids vid hostningar. Forskarna vill även ta reda på om det är någon skillnad vad gäller spridningen av stora och små partiklar vid hostning med respektive utan munskydd.

Forskarna är redo att börja göra de första testerna och mätningarna. De hoppas att de snabbt kan se resultat och bidra till att öka kunskapen om hur effektivt det är att bära munskydd. I den rådande krisen har efterfrågan på snabba bevis och forskningsresultat ökat vilket gör det bråttom att komma fram till slutsatser.

Erfaren forskargrupp

Forskargruppen har tidigare samarbetat med flöden av partiklar vilket gjort att de snabbt har kunnat starta detta samarbete och bilda grupperingar. Denna gång är fokus på exponering och smittspridning relaterat till coronaviruset. Utöver forskare från Luleå tekniska universitet ingår även forskare från KTH, Lunds tekniska universitet, Chalmers samt finska Aalto-universitetet.

Luleå tekniska universitet representeras av Staffan Lundström och Mikael Sjödahl. Lundström är professor i strömningslära vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik. Sjödahl är professor i experimentell mekanik vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik. Med deras och resten av gruppens kompetenser hoppas de kunna besvara en av de mest aktuella frågorna just nu.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0