Musik ger bättre hälsa

Musik påverkar hälsan i positiv riktning I en avhandling vid Göteborgs universitet har det undersökts om det finns en koppling mellan musik och hälsa. Studien visar ett positivt samband mellan musiklyssnande och välbefinnande. Att lyssna på musik regelbundet, gärna dagligen, gör att vi mår bättre och att stressnivåerna i kroppen sänks. I undersökningen som avhandlingen ...

Musik påverkar hälsan i positiv riktning

I en avhandling vid Göteborgs universitet har det undersökts om det finns en koppling mellan musik och hälsa. Studien visar ett positivt samband mellan musiklyssnande och välbefinnande. Att lyssna på musik regelbundet, gärna dagligen, gör att vi mår bättre och att stressnivåerna i kroppen sänks.

I undersökningen som avhandlingen bygger på genomfördes en enkätundersökning med drygt 200 deltagare. Dessutom genomfördes en kvalitativ studie med en experimentgrupp på 21 deltagare, som fick lyssna på musik i en halvtimme varje dag under två veckors tid. En kontrollgrupp med lika många deltagare fick göra avslappningsövningar istället för att lyssna på musik.

Resultatet av studien

Resultatet av studien visar att de i experimentgruppen som fick lyssna på musik regelbundet upplevde starkare och mer regelbundna positiva känslor. Musiklyssnandet upplevdes även som stressreducerande. Mätningar av nivåerna av stresshormoner hos deltagarna visade att de sänktes under tiden som de lyssnade på musik. Musik var en positiv upplevelse för deltagarna.


Något som även hade en påverkan var hur mycket deltagarna tyckte om det musikstycke som spelades. Ju mer de tyckte om musiken, desto lägre blev stressnivåerna och ju högre välbefinnande upplevde de. Olika människor reagerade olika på olika musikstycken. Samma person kunde även reagera olika på ett och samma musikstycke. beroende på humör.

Musik är bra för hälsan

Musik är medicin

Att musik kan påverka hur vi mår har människor vetat länge och det kommer allt fler vetenskapliga rön som visar att det har en positiv påverkan på människors hälsa. Ibland är den rena medicinen; inom sjuk- och hälsovården använder man på vissa ställen musik som ett inslag i patienters tillfrisknandeprocess.

Det är framför allt musikens avslappnande effekter som leder till positiv påverkan på hälsan. För mycket stress kan vara skadligt för kroppen och kan bland annat påverka immunsystemet, som i sin tur påverkar vår kropps förmåga att läka och att bearbeta infektioner. Även de psykologiska följderna av musik gör att vi mår bättre.

Slutsats

Musik påverkar vår hälsa i en positiv riktning på fler än ett sätt. Många vet nog om att de mår bra av musik, och att de känner sig gladare och mer avslappnade. Nu finns det forskning som visar att det här verkligen stämmer. Människor mår bättre av musik, både på kort och på lång sikt.  

Musik påverkar vårt välmående på ett bra sätt, både fysiskt, psykiskt och mentalt. Det allra bästa är att lyssna på musik som vi personligen tycker om och får välja själva. Då mår vi som allra bäst och det är då musiken har som störst nytta för vår hälsa och vårt mående.

Så kort och gott; lyssna på musik. Välj den musik du tycker allra bäst om, och lyssna regelbundet för att få doser av glädje och avslappning i vardagen. Din favoritmusik kommer att påverka din hälsa och dina stressnivåer och få dig att må bättre. Så kör på med musik i bilen, på promenaden eller hemma.

Källor

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0