Nanotekniken som hjälper oss att må bra!

Bättre hälsa med mikro- och nanoteknik

Att vara väldigt fiffig är att t.ex använda samma teknik som i smartphones för att skapa nya uppfinningar eller nya sätt använda befintlig teknik. Allt i syfte att förbättra hälsan för alla människor. Mikro- och nanotekniken öppnar oändliga möjligheter för kreativa forskare att hitta nya sätt att lösa hälsoproblem.

Vid institutionen för teknikvetenskaper har man flera forskningsprojekt igång som i förlängningen syftar till att lösa svåra hälsoproblem hos många människor. Forskarna försöker i det här stadiet att först förbättra eller hitta nya tillämpningar av mikro- och nanoteknik. Den oändliga möjlighet som öppnas då kan användas för att förbättra hälsan för människor.

Ledimplantat med mindre friktion

Vid höftledsoperationer lägger man in implantat som ersättning för en försliten led. Tyvärr händer det att ledimplantat nöter på kroppens benvävnad så att små partiklar av ben samlas mellan ledimplantatet och benvävnaden. Nötningen som frigör partiklarna kan orsaka inflammation. Det i sin tur kan leda till att ledimplantatet lossnar för att benvävnaden urholkats.

Vid institutionen för teknikvetenskaper utvecklar man en keramisk tunnfilm som ytskikt på ledimplantat för att begränsa nötningen av benvävnad. Ytskiktet minskar på nötningen och då kan kroppen snabbare bryta ner nötningspartiklarna som ändå bildas. Då hinner de inte orsaka skadlig inflammation. Den keramiska tunnfilmen hindrar också metalljoner från huvudstrukturen på implantaten att läcka ut i kroppen.

Nanoteknik

Virusfilter som fungerar som kaffefilter

Man försöker filtrera bort virus genom att använda nanocellulosa. Man kan skräddarsy fördelningen av porstorleken hos ett pappersfilter gjort av nanocellulosa. I jämförelse med vanligt papper har nanocellulosa ungefär 100 gånger större yta per viktenhet. Därför ser man nya möjligheter att utveckla nya material som kan användas medicinskt för vår hälsa

Viruspartiklar är mycket svåra att få bort genom filtrering eftersom de är tusen gånger tunnare än ett hårstrå. En idé är att försöka få fram ett pappersfilter av nanocellulosa där porernas storlek är så små att virus inte kan ta sig igenom. Filtret är anpassat för både vattenrening och för medicinskt bruk.

Mikrovågor för att mäta läkning

Det är inte alltid lätt att veta hur läkningen fortgår och speciellt inte på för tidigt födda barn. Särskilt på barn som fötts med ett kranium som inte är färdigt utvecklat är det extra svårt. I de fall man kan operera så lagas barnets kranium genom att man opererar in ett implantat.

Barnet växer och kraniet likaså och därför måste man med jämna mellanrum kontrollera hur det läker för att komplikationer inte skall uppstå. Att kontrollera läkningsprocessen är både komplicerat och ganska dyrt. Därför finns det ett behov av att hitta nya sätt att ge bästa möjliga omvårdnad till speciellt för tidigt födda barn.

Nu har de innovativa forskarna vid Institutionen för teknikvetenskaper tagit fram en ny uppfinning som är en sensor. Med hjälp av mikrovågor kan den kontinuerligt mäta läkningsprocessen. Sensorn är inte statisk, utan går att tillverka i olika i flexibla material och därför är den lätt att bära. Sensorn gör livet lättare för läkare och patient.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0