Närhet till snabbmatsställen

Närhet till snabbmatsställen orsakar inte fetma

Fetma är ett stort samhällsproblem och i vissa bostadsområden är nivåerna högre än andra. En studie från Centrum för primärvårdsforskning har analyserat vilka faktorer som är relaterade till fetma. Bland annat har forskargruppen tittat på personers närhet till snabbmatställen, gym och andra anläggningar för fysisk aktivitet.

Studien visar att det inte är enskilda faktorer som närhet till snabbmatställen som ökar risken för fetma. Det är en komplex fråga där både individuella faktorer och mer svåröverskådliga faktorer i bostadsområdet spelar roll. Detta går emot resultatet från några utländska studier som visar att bostadsområdesfaktorer som gym och snabbmatställen påverkar vuxnas fetma.

Fetma i utsatta områden

Det är allmänt känt att bostadsområdet påverkar hälsan. Statistik visar att fetma är vanligare i bostadsområden som har hög arbetslöshet och låg genomsnittsinkomst. Forskare över hela världen har länge försökt ta reda på varför fetma är högre i områden med låga socioekonomiska nivåer. För beslutsfattare är det viktigt att förstå orsakerna till detta.

Faktorer som snabbmatställen, kommersiella anläggningar och ställen för fysisk aktivitet har uppmärksammats av forskare. Det har gett upphov till debatter och medial uppmärksamhet eftersom det setts som en förklaring till de höga nivåerna av fetma i utsatta områden. Utländska studier har visat att dessa faktorer påverkar nivåerna av fetma hos vuxna.

Om den svenska studien

En grupp svenska forskare valde att undersöka om dessa faktorer går att applicera i Sverige. En svensk studie genomfördes av Centrum för primärvårdsforskning. Det är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. Denna omfattande studie bygger på nationella registeruppgifter för mer än 1,5 miljoner vuxna svenskar.

Studien genomfördes av doktorande Kenta Okuyama som är verksam vid Centrum för primärvårdsforskning samt hans huvudhandledare professor Kristina Sundquist. Studien visade inget signifikant samband mellan enskilda faktorer som närhet till snabbmatställen. Enligt Kenta Okuyama är nästa mål att utröna vilka faktorer det är som faktiskt påverkar risken för fetma i Sverige.

Studiens resultat

Studien visade att det inte fanns något statistiskt signifikant samband mellan fetma och enskilda faktorer som närhet till snabbmatställen och anläggningar för fysisk aktivitet. Istället visar studien att individuella faktorer spelar stor roll samt, så även mer komplexa och svåröverskådliga faktorer i omgivningarna. Andra bostadsområdesfaktorer som exempelvis kultur och livsstil har större påverkan.

Dessa är viktiga slutsatser för beslutsfattare eftersom statliga satsningar kanske inte får önskad effekt. I teorin kan det exempelvis vara rätt att minska antalet snabbmatställen eller öppna fler anläggningar för fysisk aktivitet eftersom det borde leda till mer motion och således mindre fetma. I praktiken är det inte nödvändigtvis effektivt eftersom det främst beror på andra bostadsområdesfaktorer.

Källa

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0