Ny studie kring Alzheimer

Alzheimer kan upptäckas tidigare Alzheimer är en sjukdom som har funnits länge, men det är fortfarande inte helt tydligt varför sjukdomen uppstår och hur. Därför har en ny långtidsstudie från Lunds universitet undersökt kopplingen mellan förändringar av tau och beta-amyloid i olika delar av hjärnan. Dessa ämnen är starkt kopplade till Alzheimers. Tau och beta-amyloid ...

Alzheimer kan upptäckas tidigare

Alzheimer är en sjukdom som har funnits länge, men det är fortfarande inte helt tydligt varför sjukdomen uppstår och hur. Därför har en ny långtidsstudie från Lunds universitet undersökt kopplingen mellan förändringar av tau och beta-amyloid i olika delar av hjärnan. Dessa ämnen är starkt kopplade till Alzheimers.

Tau och beta-amyloid är två ämnen som har väldigt stor betydelse när det kommer till människor som får Alzheimers. I den nya studien så har forskarna studerat hur tau och beta-amyloid påverkar hjärnan på olika sätt. Detta mäts därefter i ryggvätska och ansamlingar av ämnen som mäts med en PET-kamera.

Studien är gjord över tid

Forskarna som genomfört studien har kollat på 131 olika patienter. Dessa patienter har haft olika grad av Alzheimers sjukdom. I gruppen ingick bland annat äldre personer med grav Alzheimers, samt yngre människor som har mild sjukdomsgrad. På så sätt har forskningen fått en bred spridning i mätningarna.

Forskarna studerade också möss som har blivit genetiskt modifierade för att efterlikna förändringar i stil med Alzheimers. Studien delades därefter upp på sex år varpå forskarna gjorde flera ryggvätskeprover under flera år. Med åren har forskarna också tagit flera bilder med PET-kameran för att se hur hjärnan förändrats med tiden.

Ökad insikt i samspelet

Utifrån forskningen som genomförts så menar forskargruppen att man har fått mer kunskap kring hur tau och beta-amylid fungerar, men också hur dessa påverkar de olika förändringarna i hjärnan. Genom dessa kopplingar menar forskarna att man bättre förstår hur hjärnan funkar bland människor som har Alzheimers.

Forskargruppen menar också att resultatet från forskningen kan ge mer kunskap kring andra neurodegenerativa sjukdomar. Således kan resultatet också appliceras på andra typer av sjukdomar som finns i hjärnan. Forskarna menar också att ju mer man förstår kring processen, desto tidigare kan doktorer sätta in läkemedel som kan sakta ner processen för dem som har sjukdomen.

Fortfarande ett komplicerat samspel

Det finns fortfarande inga läkemedel för Alzheimers som kan stoppa sjukdomen helt. Syftet med denna studien har således inte varit att hitta det, utan snarare förstå när sjukdomen uppstår och hur den kan behandlas. Forskargruppen menar därför att Alzheimers är en mycket komplex sjukdom som behöver studeras ännu mer.

Forskarna säger också att man måste säkerställa de olika metoder som använts i studien, samt studera ännu fler individer på en större skala. Genom att göra detta kan man möjligtvis hitta tydligare kopplingar och styrka sin teori. Genom att göra det kan man kanske till och med hitta ett botemedel som kan stoppa sjukdomen tidigt.

Källa

Fredrik Nordin
Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0