Andning & Luftvägar

Vad är andning?

Andning är en reflex som styr muskler i bröstkorgen och mellangärdet. När vi andas tar vi in, och ut luft i kroppen och medans luften är i lungorna sker ett utbyte av syre och koldioxid. Ett andetag är ca en halv liter luft, och vi tar ca 12 andetag i minuten.

Innan luften når lungorna blir den filtrerad, uppvärmd och fuktad. Lungorna är känsliga organ och mår inte bra av kall och torr luft. I lungorna tas syre upp, som ser till att alla celler i kroppen mår bra och klarar av att göra det de ska. Syre ger energi till kroppen.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Luftvägarna

Luftvägarna har flera delar. Luften passerar först näsan, sedan svalget, bihålorna, struphuvudet, luftstrupen och sist luftröret. I nedersta änden av luftröret sitter lungorna. De innehåller ca 400 miljoner luftblåsor, eller alveoler på fackspråk. Runt lungorna sitter ett tunt nät av blodåror, där utväxlingen av syre och koldioxid blir gjord.

Vi delar in luftvägarna i övre, och nedre luftvägarna. De övre är näsan, svalget och bihålorna, de nedre är struphuvudet, luftstrupen och luftröret. Den nedre delen av luftvägarna ligger beskyddad i bröstkorgen, bakom revbenen. Som resten av kroppen kan luftvägarna också drabbas av sjukdom. Det finns olika typer ohälsa i de övre, och nedre luftvägarna.

Andning och Luftvägar

Astma, KOL och allergi

KOL är ett samlingsnamn på sjukdomar och tillstånd som ofta orsakas av rökning. Förkortningen står för Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. Några sjukdomar som räknas som KOL är kronisk bronkit, emfysem och bronkiektaser. Mer eller mindre gemensamt är en minskad elasticitet i lungsäcken, bortfall av flimmerhår och nedsatt utbyte av syre/koldioxid.

Astma är en kronisk inflammation i luftrörens slemhinna. Luftrören blir överkänsliga, och bildar slem för att skydda mot vad de uppfattar som hot. Samtidigt drar luftrören ihop sig, och slemhinnorna sväller upp. Det blir svårt för luft att passera, och ett astmaanfall kan medföra ångest och oro. Vid anfall inhaleras en avsvällande medisin som underlättar andningen.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0