Hjärtinfarkt

Vad är en hjärtinfarkt?

En hjärtinfarkt är ett allvarligt tillstånd som oftast innebär att hjärtats kranskärl delvis eller helt täpps igen av att en blodpropp bildats. Blodet från detta kranskärl kan inte nå den del av hjärtat dit det var påväg vilket innebär att hjärtmuskeln drabbas av syrebrist och därmed skadas.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Om hjärtinfarkter

En hjärtinfarkt kan vara livshotande och kräver omedelbar sjukhusvård. Hjärtinfarktens utveckling kan begränsas ju snabbare man får vård, därför är det viktigt att så fort som möjligt söka vård om man upplever symtom. Får man vård i tid minskar risken för att få allvarliga bestående skador på hjärtmuskeln.

Hjärtpuls, hjärtinfarkt

Vanliga symtom vid hjärtinfarkt

Det finns många symtom vid hjärtinfarkt men det kanske vanligaste är att man upplever en stark smärta från bröstet som kan spridas ut i armarna. Man brukar tala om att det ”strålar ut i armarna”. Andra symtom är till exempel illamående, ångest, rädsla, yrsel och hjärtklappning.

Man behöver inte nödvändigtvis ha bröstsmärta

Äldre personer eller människor med diabetes kan ha mer diffusa symtom vid en hjärtinfarkt och det är inte säkert att man har ont i bröstet. Smärtan kan vara svagare och symtomen kan bestå i till exempel stark trötthet och andnöd. Detta gör att man kan misstolka dessa signaler som mindre allvarliga.

Var kan man vända sig för hjälp?

Eftersom hjärtinfarkt är ett akut sjukdomstillstånd som kräver snabb omvårdnad ska man så snabbt som möjligt kontakta 112 oavsett om det är en själv som upplever symtom eller någon i ens närhet börjar misstänka något. Är man osäker kan man alltid ringa till 1177 för att få rådgivning.

Vad kan man göra själv för att undvika hjärtinfarkt?

Risken för hjärtinfarkt ökar med åldern, men det går att minska risken genom att ha sunda levnadsvanor. Kända förebyggande faktorer är till exempel regelbunden fysisk aktivitet, att sluta med tobak, minska skadligt kolesterol i kosten och vissa blodtryckssänkande mediciner. God kosthållning är också viktigt.

Vem kan få hjärtinfarkt?

Bland personer under 60 år är det tre gånger vanligare att män drabbas än kvinnor. Man tror att detta beror på att östrogen har en viss skyddande effekt. Osunda levnadsvanor och ärftlighet har en avgörande roll för att utveckla sjukdomen. Har man anlag för hjärtinfarkt bör man se till att ha sunda levnadsvanor.

Hur behandlas en hjärtinfarkt?

Vanligtvis utförs en så kallad akut ballongvidgning som innebär att det tilltäppta kranskärlet så snabbt som möjligt öppnas upp. Detta gör att blodet kan passera igen som vanligt. Efter den akuta fasen behandlas den drabbade med olika typer av läkemedel. Dessa är blodtryckssänkande och sänker blodfett.

Hur vanligt är det med hjärtinfarkt?

I Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken och hjärtinfarkt utgör en stor del av dem. Antalet insjuknade har dock minskat något de senaste åren på grund av ökad kunskap kring kost, träning och en hälsosam livsstil. Risken att dö av hjärtinfarkt ökar med åldern.

Vad kan man göra som närstående?

Att någon i ens närhet drabbas av en hjärtinfarkt kan vara svårt att hantera både känslomässigt och praktiskt. Mycket av återhämtandet efter en hjärtinfarkt sker i hemmet. Det kan vara bra att redan under sjukhustiden be om att få delta vid planeringen av rehabiliteringen.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0