Högt Blodtryck

Om högt blodtryck

Högt blodtryck, eller hypertoni som det också kallas, är potentiellt ett mycket allvarligt tillstånd där blodkärlen utsätts för ett alldeles för högt tyck när hjärtat kämpar hårt för att pumpa runt blodet i kroppen. Man kan jämföra det med en vattenslang där vattnet spolas så hårt att slangen nästan spricker.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Ett vanligt tillstånd

I Sverige har ungefär en tredje del av alla vuxna förhöjda blodtrycksvärden, och de varierar från milda, som man själv kan åtgärda, till mycket allvarliga där läkarvård och medicinering krävs. Det finns ett stort antal orsaker till problemet, och bland de vanligaste är övervikt, rökning och stress,

Högt blodtryck

Symptom på högt blodtryck

Många människor går omkring utan att veta om att de har för högt blodtryck, men symptom som är vanliga inkluderar trötthet, huvudvärk och illamående. I allvarliga fall kan man också drabbas av andnöd, svimningar och problem med synen och hörseln som till exempel tinnitus och svårigheter att fokusera.

Hur får man hjälp?

Att mäta blodtrycket är förhållandevis enkelt och man kan vända sig till närmaste vårdcentral för en rutinundersökning. Den utförs med en blodtrycksmätare som sätts på ärmen, och där ser man direkt hur det står till med trycket. Vet man om att man har förhöjda värden kan man göra kontroller med en mätare hemma.

Vem drabbas?

Risken att drabbas av högt blodtryck är högre hos medelålders människor och äldre, och det är vanligare bland män än kvinnor. Under senare år drabbas allt oftare yngre, och det anses bland annat bero på att fler är överviktiga och att dagens livsstil är mer hektisk. Storstadsbor drabbas oftare på grund av stress och stillasittande.

Kan man bota blodtryck själv?

I de flesta fall är blodtrycket inte så förhöjt att man genast måste medicinera. Istället brukar det räcka med att man ser över sina levnadsvanor och till exempel slutar röka, minskar alkoholkonsumtionen och går ner i vikt. Regelbunden motion och minskat saltintag brukar också rekommenderas.

Hur behandlar man svårt högt blodtryck?

Ibland är blodtrycket så högt att man måste ta mediciner för det, och det vanligaste är att man tar ett par olika i kombination med varandra. Underliggande orsaker kan också behöva behandlas och läkarna ser alltid till att man tar mediciner som kompletterar varandra väl.

Varför är högt blodtryck farligt?

Om hjärtat måste jobba för hårt för att pumpa runt blodet ökar riskerna för ett antal allvarliga hälsoproblem som stroke, hjärtinfarkt, demens och blodpropp. Om man går länge med obehandlat högt blodtryck kan små kärl brista i kroppens organ, vilket innebär försämrad funktion av till exempel njurar och ögon.

Är det ärftligt?

Det finns studier som tyder på att högt blodtryck kan vara ärftligt, men det inkluderar de sjukdomar som kan orsaka dem. De vanligaste orsakerna har med den egna livsstilen att göra, och det är därför man ofta kan undvika och behandla problemet på egen hand efter att man gjort en undersökning.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0