Nässelutslag

Vad är nässelutslag?

Nässelutslag är en hudåkomma som orsakar kliande, upphöjda utslag. Dessa kan variera i utseende men är ofta röda. Utslagen kan vara små och enstaka eller stora och sammanhängande. Nässelutslag kan snabbt förändra sig och ändra plats och de lämnar vanligtvis inte några bestående märken när de väl har försvunnit.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Kan ha många olika orsaker

Nässelutslag kan ha både allergiska och icke-allergiska orsaker och det är ofta svårt att identifiera en enskild orsak till att utslagen kommer. Bidragande orsaker kan vara att man ätit viss mat som till exempel nötter, bär eller skaldjur. Det kan också utlösas av vissa läkemedel.

Nässelutslag

Vilka symtom är kända?

Klådan kommer ofta innan själva utslagen syns och utgör därmed ett första tecken på nässelutslag. Denna klåda medför ofta en brännande känsla och den kan vara intensiv. Därefter uppstår ljusröda eller hudfärgade utslag som är upphöjda. Utslagen kan variera i form och utseende och de sitter vanligtvis på ben och armar.

Oftast ofarligt

Nässelutslag är ofta ofarligt och lämnar inte några bestående märken efter att de har försvunnit och vanligtvis drabbas endast armar och ben. En allvarlig reaktion kan dock orsaka svullnad i till exempel tunga, läppar och svalg. Man kan då känna sig väldigt sjuk och få svårt att andas.

Var kan man vända sig för hjälp?

Ofta försvinner nässelutslagen av sig själva och man behöver inte söka vård. Misstänker man att det rör sig om allergi eller om man drabbas flera gånger och utslagen inte försvinner inom en vecka kan man vända sig till en vårdcentral. Har man andningssvårigheter ska man ringa 112.

Vad kan man göra själv för att lindra nässelutslag?

Om man upplever en besvärande klåda kan man testa att köpa antihistamintabletter som finns receptfritt på apotek. Det finns dock ofta åldersgränser för när man bör ta dessa så läs noga på förpackningen vad som gäller. Det kan också hjälpa att duscha svalt eller använda kylbalsam.

Hur behandlas nässelutslag?

Om nässelutslag beror på allergiska orsaker består behandlingen vanligtvis i att man äter tabletter med kortison och tablettform. I vissa svårare fall kan behandlingen även utgöras av adrenalinspruta. Om nässelutslagen inte beror på allergi är det mindre allvarligt och kan behandlas med antihistamin i form av tabletter.

Hur fastställs en diagnos?

Läkaren bedömer om man har nässeutslag beroende på vad man berättar om hur utslagen har varierat och sett ut. Med hjälp av vad man berättar kan läkaren även bedöma vad det är som har utlöst utslagen. Är dessa inte allergiska är det i stort sett omöjligt att veta vad som utlöst utslagen.

Kan nässelutslag vara farligt?

Oftast är nässelutslag ofarligt och försvinner av sig självt. Det finns dock fall där man kan behöva akut hjälp. Känner man sig väldigt sjuk eller har andningssvårigheter ska man dock kontakta en akutmottagning. Symtom på allvarligare reaktioner kan vara till exempel svår klåda, svullnad av läppar och svalg eller svår hosta.

Vad beror nässelutslag på?

Histamin är ett ämne i kroppen som framkallar klåda. Detta ämne frisätts i huden vid nässelutslag och kan bero på många olika saker. Är det allergi går det ofta att identifiera en anledning. Icke allergiska utslag kan komma efter infektioner eller på grund av viss mat.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0