Insektsbett

Vad är insektsallergi?

Insektsallergi är vanligare än man kan tro. Det handlar helt enkelt om att man inte tål något av de ämnen som en bitande eller stickande insekt sprutar in i kroppen. Kroppens immunförsvar kommer att reagera på ämnet och när det sker får man en allergisk reaktion. Reaktionerna kan variera.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Hur vanligt är det, och är allergin farlig?

När det gäller bin och getingar är det generellt sett omkring en av hundra personer som är allergiska. Allergin i sig är inte farlig men om reaktionen på ett stick blir mycket kraftig kan man avlida av av symtomen. I Sverige dör i genomsnitt två vuxna per år.

Insektsbett

Vilka symptom är kända?

Om man har en insektsallergi får man ofta en större svullnad eller rodnad omkring bettet eller sticket. Det kan också bli så att det uppstår utslag liknande nässelutslag på andra delar av kroppen, långt från stickstället. Man kan också uppleva att man blir svullen runt ögonen eller munnen.

Allvarligare symtom på insektsallergi

Om man har en svårare allergi kan man känna sig trött en tid efter sticket. Det kan bli svårt att andas, man kan få klåda i handflatorna eller under fotsulorna. Ibland kan man också kräkas, få diarré och uppleva smärtor eller kramper i magen en tid efter sticket eller bettet.

Var kan man vända sig för hjälp?

Om man vet att man är allergisk mot insektsbett eller stick bör man ringa 112 genast även om man har allergimedicin till hands. Om man har fått många stick, om man blir stucken i hals eller mun eller om man upplever mycket stora besvär bör man söka akut vård.

Hur undviker man stick?

Genom att inte äta eller dricka utomhus kan man minska risken att bli stucken. När det kommer getingar eller bin bör man inte heller vifta omkring sig. Det kan reta upp insekterna mer och öka risken för att bli stucken. Det är även bra att bära handskar vid trädgårdsarbete och liknande.

Hur behandlas insektsallergi?

Behandlingen kan se lite olika ut beroende på besvären. Om besvären är akuta får man antihistamin och kortison som tabletter. När besvären är mycket allvarliga kan man behöva en antihistaminspruta som går ut direkt i blodet. Den verkar mycket snabbt. Man kan också behöva syrgas om det är svårt att andas.

Kan man vaccineras mot allergin?

Om man haft en allvarlig reaktion kan man få vaccin som gör att man vänjer sig gradvis mot det ämne man inte tål. Det kan klia på stickstället, men besvären lindras med en antihistamintablett. Man kan inte bli helt fri från allergi och man bör även efteråt ha sina allergimediciner till hands.

Vilka kan drabbas av allergi?

När det gäller allergi kan alla människor drabbas. Det spelar ingen roll om man är ung eller gammal. Man kan ha allergin redan när man föds men den kan också utvecklas efterhand. Ibland krävs det flera stick innan allergin ger sig till känna på allvar.

Hur vet man om man är allergisk?

Om man vill veta om man är allergisk kan man testa sig på vårdcentralen. Testet är i form av ett blodprov eller ett pricktest. Många vet inte om de är allergiska eller inte och då kan ett getingstick orsaka stor skada om man befinner sig långt från civilisationen.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0