Gikt

Vad är Gikt?

Gikt är en ledsjukdom som drabbar främst stortåns inre led men kan även engagera större leder. Vad gikt beror på går att läsa om på https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Gikt/ . Giktattacker kan utlösas av ett flertal orsaker som exempelvis hög påfrestning för kroppen. Vanligt är att det kommer i samband med operation eller infektion.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Gikt- en ledsjukdom

Vanligt är också att giktattacker uppstår av att man äter mycket proteinrik mat eller ett högt intag av alkohol. Gikt kallas också för portvinstå eller podager. De drabbade beskriver ofta en extrem smärta i den drabbade leden och kan bli chockade över den intensiva smärta som ett giktanfall framkallar.

Vilka symptom är vanliga vid gikt?

Det är vanligt förekommande att man får giktanfall om nätterna och då ofta i stortåns inre led. Smärtan kan bli så intensiv att den lättaste beröring blir plågsam. Den led som blir drabbad av giktanfall blir röd, svullen och mycket öm. Det kan även fjälla på huden vid den drabbade leden.

Även andra leder kan drabbas av ledinflammation. Exempelvis armbågen kan bli engagerad och det uppstår då ofta i en slemsäck på utsidan av armbågen. Det är vanligt att man drabbas av feber och allmän sjukdomskänsla vid ett giktanfall och det brukar vara övergående inom några dagar.

Vart kan man vända sig för att få hjälp?

Man bör kontakta en vårdcentral för utredning och behandling vid misstanke om gikt. Om smärtan uppstår plötsligt och är mycket intensiv kan man behöva söka vård på en jouröppen mottagning eller akutmottagning för att snabbt kunna utesluta andra orsaker till smärtan.

Vem kan få gikt?

Det är klarlagt att det finns vissa riskfaktorer vid gikt, t. ex uppstår det lättare om man äter mycket proteinrik mat och då särskilt tillsammans med ett högt intag av alkohol, främst öl. Även hög påfrestning som till exempel en kraftig infektion kan utlösa ett giktanfall.

Hur länge är man generellt drabbad av gikt?

Vid ett giktanfall kvarstår symtomen i några dagar upp till en vecka och kan vara mycket besvärande. Det finns en viss risk att ledinflammationen återkommer och blir mer eller mindre en kronisk sjukdom, dock inte på så vis att smärtan är konstant.

Hur länge har man känt till gikt?

Gikt har funnits länge, det är inte helt klarlagt exakt hur lång tid men i modern tid är det vanligt. Gikt ses ofta som ett symtom på att man har en för proteinrik kost och för högt alkoholintag, men även andra orsaker finns.

Vad kan man göra själv för att undvika gikt?

I vissa fall kan man inte undvika giktattacker då det uppstår p.g.a. faktorer man inte kan påverka, till exempel av att kroppen utsätts för en väldig hög påfrestning. Det kan uppstå i samband med mycket kraftiga infektioner eller efter en operation.

Kan man lindra gikt med sin livsstil?

Det man kan göra för att lindra gikt är att se över hur mycket protein man tillser sig genom sin kost och se över sitt intag av alkohol. Man bör också röra på sig regelbundet. Om man har övervikt bör man gå ner i vikt då övervikt kan förvärra ledinflammationen.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0