Knäledsartros

Vad är knäledsartros?

Knäledsartros är en sjukdom som bryter ned brosket i knäet och gör att benändarna i knäna kan komma att pressas mot varandra. Det finns inte en förklaring till varför man drabbas av knäledsartros utan ett flertal faktorer påverkar. Felaktig belastning av knäet kan vara en orsak.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Knäledsartros kommer ofta smygande och kan vara diffust till en början. En röntgen visar ofta inte förändringar förrän efter några år med besvär av sjukdomen. Det är vanligast att sjukdomen debuterar vid 45-årsåldern men kan debutera tidigare. Det som är avgörande för när sjukdomen uppkommer är hur länge man utsatts för de olika riskfaktorerna

Vanliga symptom vid knäledsartros?

Symtomen kan vara diffusa till en början, det kan t. ex. knäppa till i ett knä och man upplever att knäet låser sig och känns instabilt. Smärta är ofta ett av de första symtomen och stelhet i knäet kan uppträda. Stelheten är vanligast på morgonen när man varit stilla länge.

Även inflammation kan uppkomma. Det innebär att knäet blir svullet, rött och smärtar. Det kan bli svårt att röra sig ordentligt, det kan även göra ont vid vila och man kan behöva hjälp med vissa vardagliga sysslor. Ett annat symtom är trötthet och kan bero på värk, störd sömn eller inflammation.

Vart kan man få hjälp om man drabbas?

Om man har symtom som smärta eller att det knäpper från ett knä kan man vända sig till en sjukvårdsrådgivning för tips och råd. Vid misstanke om artros bör man ta kontakt med en vårdcentral. I vissa fall kan vårdcentralen behöva skicka remiss vidare till en reumatolog eller ortoped.

Vem kan få knäledsartros?

Det finns olika faktorer som bidrar till en utveckling av sjukdomen knäledsartros. Det kan vara att man har svag muskulatur kring knäet, att man har ådragit sig en skada eller att man har övervikt vilket kan innebära en ökad belastning för knäet. Det tycks även finnas en ärftlig komponent.

Vid vilken ålder fås vanligen knäledsartros ?

Sjukdomen knäledsartros debuterar oftast i 45-årsåldern men kan debutera tidigare än så beroende på belastning och hur många riskfaktorer man har. Det kan även finnas en ärftlig komponent vilket skulle kunna innebära att symtomen debuterar tidigare. Vanligast är dock att man får symtom på artros i medelåldern.

Hur länge har man känt till Knäledsartros?

Man har hittat fynd för att artros fanns redan på 1800 talet men det tycks ha skett en ökning av artros under 1900- och 2000 talet. Varför kan man inte riktigt svara på, om det exempelvis beror på de många monotona arbeten vi utför idag.

Är artros smittsamt?

Knäledsartros är ej smittsam men man kan löpa högre risk att drabbas av sjukdomen om man har en anhörig eller släkting som är drabbad. Utöver fysiska riskfaktorer finns alltså en ärftlighet men man kan inte ge ett exakt svar på hur hög risk det är att man drabbas.

Vad kan man göra själv för att undvika knäledsartros?

Man kan vara uppmärksam på hur man belastar sina knän och bygga upp muskulaturen i benen. Speciellt viktigt är det att träna upp sin muskulatur men även vila om man har ett yrke där man exempelvis utsätts för en hög belastning på knäna och utför monotona rörelser.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0