Springmask

Vad är springmask?

Springmask är ofarligt och är en vanlig tarmparasit vars tydligaste symptom är klåda i stjärten, mestadels på kvällstid och nattetid. Springmask är vanligare hos barn än vuxna och
behandlas med ett receptfritt läkemedel och rengöra sig dagligen. Barn drabbas vanligast av springmask , fast förekommer även hos vuxna.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Intensiv klåda i rumpan

Springmask kliar oftast på kvällstid och nattid och kan orsaka sömnsvårigheter för barn. Klåda i rumpan är på grund av att springmasken lägger äggen precis vid ändtarmsöppningen. Den är mest aktiv på sena kvällar och nätter eftersom barnet är stillaliggande i sängens värme. Ofta blir det rött nära ändtarmsöppningen efter springmasken.

Vilka symptom är kända?

Om det handlar om en lindrigare infektion behöver inte springmask visa några symptom, vilket leder till att man kan bära på sjukdomen utan kännedom. De vanligaste symptomen är klåda i ändtarmsöppningen, tunna och vita maskar i avföring och ändtarmsöppning. Springmask kan även orsaka klåda i slidöppning, som gör slemhinnan röd, svullen och irriterad.

Barn och springmask

När mindre barn får springmask brukar det yttra sig på kvällstid, nattetid eller när barnet sover. Man brukar kunna se när mindre barn har fått springmask genom att se på ändtarmsöppningen efter vita maskar. Småbarn visar att de har klåda i rumpan genom att sparka mycket med sina ben eller glida omkring på rumpan.

När och var ska jag få sjukvård?

Ta kontakt med vårdcentralen eller barnavårdscentralen vid någon av följande beskrivningar:

  • Besvär försvinner ej efter behandling med receptfri medicin som tas 2 gånger med 2-3 veckor mellanrum.
  • Vid svårigheter att uppta läkemedlet.

Ring sjukvårdsrådgivningen 1177 om du är osäker. De kan ge rådgivning och berätta var du kan söka vård.

Kan barnet gå i förskola eller skola?

Om ditt barn blivit har springmask behöver det inte stanna hemma från förskola eller skola, även om det inte har börjat medicineras. Många kommuner har dock egna riktlinjer för vad som gäller för just deras skolor. Det är fördel om man berättar för personalen att barnet har springmask.

Vad kan jag göra själv?

Hygienen är viktig att tänka på under behandlingstiden för att säkerställa att springmasken är borta och äggen försvunnit.

– Tvätta händer noga med flytande tvål, före maten och efter toabesök och använd egen handduk.
– Håll naglarna kortklippta .
– Tvätta rumpa och ändtarmsöppning med tvål efter toabesök dagligen.
– Kläder och sängkläder bör bytas ofta.

Hur behandlas springmask?

Springmask kan behandlas med receptfria läkemedlet Vanquin, i tablettform till vuxna samt barn vägande över 10 kg. Springmask kan även behandlas med det flytande receptbelagda läkemedlet Vermox som är jättebra för barn som har svårigheter med att svälja tabletter. Barn under 2 år kan behandlas med Vermox men endast med en läkares ordination.

Hur smittar springmask?

De sprider sig genom att springmaskens ägg passerar munnen. Därefter utvecklas äggen till små larver i magsäcken som sedan blir fullt utvecklade maskar i magtarmkanalen. Maskarna förflyttar sig till ändtarmen där de lägger ägg vid ändtarmsöppningen. Äggen sprids vidare via underkläder, fingrar och leksaker. Springmask existerar naturligt omgivningen, såsom i tyger och soffor.

Vad kan barn som har springmask göra?

Det är bra om förskolepersonal får kännedom om att barnet har springmask, så att de och föräldrar är uppmärksamma på symptomen.

– Se till att barnets hygien hålls ren.
– Håll barnets naglar klippta och tvätta barnets kläder ofta.
– Låt barnet tvätta sina händer ordentligt efter hemkomst från förskola eller skola.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0