Öron Näsa Hals

Vad är ÖNH?

ÖNH är en förkortning av Öron- näsa- och hals. Här ingår sjukdomar som påverkar öronen, halsen och näsan. Det kan vara sjukdomar som är orsakade av vanliga förkylningar men även virus och bakterier. Det är vanligt att patienter kommer med en remiss direkt från vårdcentralen till en mottagning som specialiserar sig på ÖNH-sjukdomar.

Ofta visar sig symtom av olika sjukdomar som drabbar ÖNH-området i form av feber, minskad aptit, smärta i öronen, yrsel och nästäppa. Ibland kan det vara svårt att ställa rätt diagnos och ofta måste man göra flera olika prover för att veta att man som patient får rätt behandling. Proverna kan bestå av exempelvis blodprover och bakterieodling.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Laryngit – Struphuvudsinflammation

Laryngit är en smärtsam inflammation i struphuvudet. Ofta orsakas det av virus. Symtom kan vara heshet och svårt att svälja. För att säkerställa diagnosen kan man göra en rinoskopi. Det innebär att man för ett instrument genom näsan ner i halsen för att undersöka slemhinnorna. Man kan få äta kortison för att dämpa svullnaden.

Laryngit går ofta över av sig själv och man brukar behöva vara hemma från sitt arbete eller skola ett par dagar. För att lindra symtomen lite kan man se till att luften i sovrummet är sval och att man sover med en extra kudde för att underlätta för andningen. Man kan även använda ånga för andningens skull.

ett barns öra

Lunginflammation

När man drabbas av lunginflammation har ofta en del av lungorna blivit inflammerade. För att behandla detta används antibiotika. Lunginflammation börjar ofta med en besvärlig hosta som inte går över. Vanliga symtom är att det gör ont att andas och att man lätt blir andfådd. Feber är också vanligt vid lunginflammation.

För att behandla lunginflammation används ofta antibiotika. Om man har allvarliga symtom kan man ibland behöva vårdas på sjukhus. Detta gäller ofta om det är små barn eller äldre människor då deras immunförsvar är mer utsatt. Det är viktigt att komma ihåg att små barn ofta har andra symtom än vuxna.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0