Psykisk Ohälsa

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett samlingsnamn för en rad olika psykiska åkommor. Det kan till exempel handla om diagnoser såsom; stress, depression, ADHD, Schizofreni, tvångssyndrom, ätstörningar, fobier, utmattningssyndrom, autism m.m.
Man kan i regel inte se på en person att den har en psykisk diagnos men det utesluter inte att en människa inte mår bra.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Vi påverkas olika

Det finns flera olika orsaker till att människor får en psykisk ohälsa. Alla människor är olika känsliga för påfrestningar under livet.
Psykisk ohälsa kan påverkas av arv och miljö. Alla människor kan må psykiskt dåligt och det kan variera under livets gång. Men ibland går det till en gräns där man måste söka hjälp.

Psykisk ohälsa

Symptomen kan vara många

Beroende på vad man har för diagnos så har man naturligtvis olika symptom. Men de vanligaste symptomen som nästan går som en röd tråd genom olika psykiska diagnoser är oro, ångest, nedstämdhet, och sömnsvårigheter. När detta sker under lång tid så blir kroppen påverkad och följden kan bli ännu fler besvär.

Sök hjälp tidigt

Symtomen som kan följa i ett psykiskt tillstånd gör att det kan vara svårt att hantera vardagen, vilket gör att det är viktigt att upptäcka reaktioner som knyter an till olika psykiska besvär, för att minska risken för allvarliga tillstånd.
Det kan var svårt att hantera och förstå symptomen, ta då stöd från närstående.

Hjälp finns att få

Det finns många vägar till råd och stöd. Man kan hitta mycket på nätet, i böcker och tidningsartiklar. Det finns även olika organisationer och föreningar som man kan ringa till, som är kostnadsfritt och man kan vara anonym, exempelvis Hjälplinjen, BRIS, Jourhavande medmänniska, anhöriglinjen m.m. Och naturligtvis: din vårdcentral, samt akut – 112.

Prata mera när du mår dåligt
Kan man minska risken för att få en psykisk åkomma?

Sova, äta och röra sig är bra ingredienser för ett bra leverne. Det kan även vara skönt att ha vänner och saker man tycker är roliga att göra. Det kan fungera som stötdämpare när livet kör ihop sig och kan på så sätt minska risken att drabbas.

Ökar den psykiska ohälsan?

Under de senaste årtiondena har nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter också blivit allt vanligare bland svenska barn och ungdomar. Det finns mönster som talar för att det kan ha skett förändringar i miljöer där unga vistas, eller förändringar i samhället som påverkat utvecklingen av den psykiska ohälsan.

Hur ska man göra om man ser att någon inte mår bra?

Om man ser tecken på att någon inte mår bra, så ta initiativ till att prata med personen i fråga i enskildhet. Var ett stöd och var öppen när du ställer frågor, och var inte lösningsorienterad. Det viktiga är att man lyssnar.

Vem kan bli drabbad av psykisk ohälsa?

Alla kan bli drabbade av psykiska besvär eller tillstånd. I Sverige så ökar psykisk ohälsa och barn och unga är särskilt utsatta. Nästan en av fyra mellan 16 och 18 år drabbas och nästan alla svenskar känner någon som lider av psykiska besvär.

Hur diagnostiseras psykisk ohälsa?

Man kan inte testa någon för ett psykisk tillstånd på något enkelt sätt. Om man har typiska syndrom från olika psykiatriska tillstånd så kan man verifiera det utifrån olika diagnostiska kriterier. D.v.s. att patienten till exempel får göra ett slags ”siffertest” så att läkaren sen kan gradera syndromen man har efter olika ”poäng”.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0