Ångest

Vad är ångest?

Ångest är ett psykiatriskt tillstånd som också kan fås när man blir sjuk på annat sätt, till exempel om man insjuknar i depression. Även vissa somatiska sjukdomar kan ge ångest. Ångest kan omfatta ett brett spektra av känslor, men de vanligaste är nervositet, paranoia och rädsla inför något. Nedan följer beskrivningar av dessa känslor.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Nervositet, paranoia och rädsla

1) Nervositet innebär att man är spänd och känner obehag, exempelvis för ett muntligt föredrag.
2) Paranoia innebär att man oroar sig överdrivet mycket. Det kan handla om att känna sig förföljd.
3) Rädsla innebär att man skräms och inte vågar göra saker, exempelvis höjdrädsla kan leda till att man inte vågar klättra.

Ångest

Symptom för ångest

1) Sömnsvårigheter är vanliga vid ångesttillstånd. Sömnen är viktig och man kan därför få sömnmedicin utskrivet.
2) Mindre ork än normalt sett. Eftersom all ens energi går åt till att försöka lösa problemen i sitt huvud orkar man inte med allt det som man tidigare företog sig såväl privat som i jobbet.

Mediciner mot ångest

1) För sömnproblemen kan man få Mirtazapin och Atarax utskrivet. Alla mediciner passar dock inte alla, det gäller att ha en dialog med sin läkare.
2) Även för orken finns olika mediciner som är ångestdämpande. Ett vanligt sätt att få mer ork är att motionera och vara ute i naturen.

Vårdinstanser

1) Om man är barn eller skolungdom kan man vända sig till skolsjuksköterskan. Hen kommer remittera en vidare vid behov.
2) Är man student kan man vända sig till studenthälsan.
3) Är man vuxen och arbetar eller har gått i pension söker man sig till en vårdcentral för sina besvär.

Vem kan få åkomman?

Ångest kan uppstå redan hos barn och i tonåren hos både hos pojkar och flickor. Vissa miljöer kan framkalla ångest, exempelvis när föräldrarna dricker alkohol och uppför sig odrägligt. Även ens genetik spelar roll. Somliga är mer benägna att få ångest än andra beroende på utformningen av arvsmassan. Också gamla kan få ångest.

Hur länge är man drabbad av sjukdomen?

Svaret är individuellt och det går inte att ge ett universellt svar. Man kan uppleva ångest under sammanhängande perioder eller sporadiskt. Många gymnasieelever kan ha ångest under hela gymnasieperioden på grund av studier, grupptryck och alkoholhets. En del upplever att de har svårt att passa in i klassen.

Hur länge har man känt till ångest?

Ångest i sig har funnits ända sedan vi levde i träden. Ångest är en reaktion på svåra utmaningar och kan vara livsviktigt i vissa lägen. Ångest gör en mindre riskbenägen. Först på 1900-talet började medicin som lindrar ångest att tillverkas. Medicinen kan kombineras med psykoterapi.

Är ångest smittsam?

Eftersom genetiken har betydelse så ärvs ångest från ens släkt till ens barn. Ångest kan också smitta momentant om du visar den i vissa lägen inför dina barn.

Man kan dock inte påstå att ångest smittar som en förkylning gör. Arv och miljö är de väsentliga faktorerna.

Kan man lindra ångest på egen hand?

Det kan man, nedan följer några exempel.

1) Rökning stressar kroppen och är sjukdomsframkallande. Avstå helt från rökning!
2) Sov ordentligt. Ha en god sömnhygien med ett mörkt och dämpat rum.
3) Motionera i naturen och exponera dig för solljus. Vi är skapta för rörelse!

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0