Bipolär

Vad är bipolaritet?

Bipolaritet innebär att man är manisk och deprimerad i olika perioder. Bi står för två och poler är motsatser mot varandra. Det finns två allmänt kända typer av bipolär sjukdom, varav den första är svårast och den andra lindrigast. Vad manisk och deprimerad innebär kan du läsa mer om nedan.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Att vara manisk och deprimerad

1) Mani innebär att man är överdrivet energisk och upprymd jämfört med sitt normalläge.
2) Hypomani innebär att man har skov med ökad kreativitet och mer energi.
3) Depression innebär att kan ha ångest, skuldkänslor, koncentrationssvårigheter och svårt att ta lätt på saker, såväl stora som små.

Bipolär

Symptom för bipolaritet

Bipolaritet står för två lägen: mani och depression.

1) Mani och dess symptom: upprymdhet, egocentrism, kreativitet, stor företagsamhet och drivkraft m.m.

2) Depression och dess symptom: tomhetskänsla, meningslöshet, grubblande, ångest, oro inför framtiden, isolering från folk man normalt sett vill träffa, kärleksbesvär, intressen som inte lockar längre och så vidare.

Hur lätt är det att upptäcka symptomen för bipolaritet?

Det kan vara lätt att missa bipolaritet eftersom symptomen lätt kan förväxlas med andra psykiatriska sjukdomar och diagnoser. Vet läkaren om patientens normala beteende kan det vara lättare att upptäcka bipolaritet. Entreprenörer kan vara extremt drivna och maniska utan att för den sakens skull vara bipolära.

Var söker jag hjälp för bipolaritet?

Det kan vara svårt att veta om man är bipolär eller inte, speciellt eftersom symptomen ibland är snarlika eller identiska med symptom för andra sjukdomar. Vänd dig till en vårdcentral eller ungdomsmottagning. De kommer remittera dig till en behörig psykiater inom primärvård eller hos en privat mottagning.

Vem kan få bipolaritet?

Bipolaritet är en sjukdom som både är ärftlig (dvs. finns i ens arvsmassa) men kan också triggas av miljöombyten eller livskriser. Tidiga tecken kan komma redan i tonåren, men det kan vara mycket svårt att upptäcka bipolaritet vid pubertetens skiftningar hos individen. Tidig behandling är viktigt för hälsan.

Vid vilken ålder får man bipolaritet?

Diagnosen kan man få närsomhelst i livet, men eftersom det är en psykiatrisk sjukdom så är man de facto inte helt färdig i hjärnan förrän vid 25-årsåldern. Många unga patienter klarar inte av resonera sig fram till en rimlig slutsats utan väljer att begå suicidförsök.

Hur länge är man drabbad av sjukdomen?

Detta skiljer sig från individ till individ, alltså hur präglad man är av sin bipolaritet. Skoven kan vara från några dagar till flera månader i sträck. Mellan skoven kan man fungera normalt, speciellt om man får rätt medicin och terapi som passar en.

Är åkomman smittsam?

Nej, den är inte smittsam. Däremot kan du reproducera barn som med ärver benägenheten att vara bipolära. Du kan även vara en utlösande faktor för bipolaritet, både för dig själv och för andra. Är du chef kan det vara bra att vara insatt i hur folk reagerar på att bli arbetslösa.

Kan man lindra sjukdomen med sin livsstil?

Det kan man!

1) Sov ordentligt, minst 8 timmar per natt.
2) Ägna dig åt utevistelse, gärna i solljus.
3) Ät näringsrik mat som representerar hela kostcirkeln. Undvik snabba kolhydrater och alkohol i för stora mängder. Sluta rök om du är rökare.
4) Isolera dig inte, socialisera istället!

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0