Depression

Vad är depression?

Svaret på frågeställningen är brett, men i allmänhet handlar det om nedstämdhet eller oro över något som har hänt eller kommer ske. Man kan bli ilsken över saker som normalt inte irriterar en. Depression är vanligare under vinterhalvåret än på sommaren. Nedan följer beskrivningar av dessa termer, och exempel på fall.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

Oro och nedstämdhet

1) Oro kan handla om många saker, men vanliga orosmoment är ens ekonomi, ens familj eller ens jobbsituation. När man blir överdrivet orolig är det bra att prata med någon man har förtroende för.
2) När man är nedstämd är man ledsen eller bekymrad över något. Man har svårt till glädje.

Depression

Kända symptom för depression

  • Oro och nedstämdhet
  • Minskad eller ökad aptit samt ätstörningar
  • Isolering från socialt umgänge
  • Ens mimik påverkas, ansiktsdragen åtstramas och ser besvärade ut
  • Ens beteenden kan ändras, ofta till det sämre
  • Det som vanligen gör en glad är man likgiltig inför
  • Konsumtion av alkohol och tobak kan öka till vardags

Vad obehandlad depression kan leda till

Obehandlad depression kan vara riskabelt. Det är viktigt att söka hjälp om man mår dåligt en längre period. Depression kan leda till suicid, självskadebeteende och trafikolyckor. Det ska inte behövas kännas skamligt att söka hjälp för sina psykiska besvär, vilket många män tyvärr upplever.

Söka hjälp för depression

  • Akut hjälp. Vid akut fara för ditt liv eller någon annan ska 112 kontaktas. Det går också bra att uppsöka en akutmottagning såvida du kan ta dig dit säkert.
  • Icke-akut hjälp kan man få hos vårdcentral genom att berätta om sina problem. Vårdpersonalen där kan remittera dig vidare till psykiater.
Vem kan bli deprimerad?

De flesta människor kan bli deprimerade. Det är främst miljön som styr huruvida man blir deprimerad eller håller sig välmående. Människorna kring dig spelar stor roll, och du kan i hög grad påverka vilka du vill omges av. Du kan även styra vilken karriär du vill ha och din ambitionsnivå.

I vilken ålder kan man bli deprimerad?

Depression är inte åldersbetingat på samma sätt som många andra sjukdomstillstånd. Det beror på ens sårbarhet och ens förmåga att klara av sociala normer och krav. Det är vanligt att man blir deprimerad första gången i tonåren (pubertet, gymnasieval och krav från olika håll).

Hur länge är man deprimerad?

Svaret är individuellt och beror på flera faktorer. Om du är deprimerad över din jobbsituation kan det ta lång tid att säga upp sig från jobbet. Föräldrar kan bli deprimerade en kort tid efter att barnen flyttat hemifrån. Gamla kan vara långvarigt nedstämda över sjukdomar de fått eller haft.

Är depression smittsam?

Till viss del ja. Människor är sociala varelser som försöker spegla varandras humör. Om barnen länge möts av deprimerade föräldrar kan de också bli ledsna och deppiga. Depression kan nedärvas, i vart fall benägenheten att bli deprimerad. Depression kan också mynna ut i aggressivitet och förakt mot andra, speciellt hos män.

Hur undviker man att bli deprimerad?

– Använd inte droger och drick måttligt med alkohol
– Försök vara ute varje dag, vi mår bra av solljus och frisk luft
– Resonera med folk du har förtroende för, stäng inte all negativ energi inom dig
– Träna ensam eller med andra, även om du inte har lust just då

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0