PTSD

Vad är PTSD?

PTSD står för posttraumatiskt stressyndrom och är en typ av psykisk ohälsa som uppstår i samband med att man varit utsatt för något skrämmande eller obehagligt som till exempel krig, våld eller sexuella trakasserier. Detta kan göra att det är svårt att må bra efter händelsen men det finns goda chanser att bli bra.

Boka tid med Doktor.se

Prata med en läkare via videosamtal!

Ladda Ned App!

PTSD skiljer sig mellan barn och vuxna

Man kan få olika symtom av posttraumatiskt stressyndrom beroende på om man är vuxen eller ett barn. Därför ser behandlingarna lite olika ut beroende på hur gammal man är. För att bli fri från symtom är det också viktigt med stöd och trygghet i omgivningen.

Vilka symtom är kända?

Det är vanligt att den har PTSD drabbas av så kallade flashbacks från det skrämmande upplevelsen i form av påträngande minnen. Detta kan ge stark stress och ångest och upplevelsen kan kännas väldigt verklig och bestå av ljud och minnesbilder. Flashbacks kan triggas av sådant i omgivningen som påminner om det man upplevt.

Andra vanliga symtom är till exempel att man undviker allt som kan påminna om händelsen och att man isolerar sig. Man kan också få självmordstankar, känna sig nedstämd och få minnesförluster från tiden omkring händelsen. Koncentrationssvårigheter och spändhet är också vanligt vilket kan göra det svårt att sova.

Var kan man vända sig för hjälp?

Har man upplevt något påfrestande och inte mår bra efteråt ska man kontakta en vårdcentral. Där kan göras en bedömning av om du behöver remitteras vidare till en psykiatrisk mottagning. Har man självmordstankar ska man ringa 112 eller direkt söka vård på en psykiatrisk akutmottagning.

Kan man lindra PTSD med sin livsstil?

Rehabiliteringen från PTSD kan skilja sig mellan personer eftersom man bearbetar saker på olika sätt. Det är bra att ta stöd av närstående. Fysisk aktivitet gör att man mår bättre. Man bör också försöka göra avslappningsövningar och undvika droger och alkohol eftersom detta kan förvärra symtomen.

Vad kan man göra som närstående?

Som närstående till en person som har PTSD är det viktigt att lyssna och visa att man bryr sig. Det är viktigt att ha tålamod även om personen blir irriterad. Det kan dock också vara bra att ta sig egen tid för att dina egna behov inte helt ska negligeras.

Hur vet man om man har PTSD?

Läkaren bedömer via frågeformulär och samtal om man är drabbad av PTSD eller någon annan typ av psykisk ohälsa. Vissa av dessa formulär ska man fylla i själv. Man kan även få fysiska besvär i samband med PTSD och det är viktigt att berätta om dessa för läkaren.

Hur går behandlingen till?

Ofta använder man sig av KBT (kognitiv beteendeterapi) vid behandling av PTSD. Då får man ofta långsamt närma sig det traumatiska som har skett genom att till exempel utsätta sig för händelser som påminner om situationen. Detta kallas för exponering och gör att man med tiden att ångesten försvagas.

Vad kan man göra själv för att undvika PTSD?

Olika människor reagerar på olika sätt vid stressfyllda och obehagliga situationer. Dessa situationer är också något som man sällan själv kan kontrollera. Därför är det svårt att undvika PTSD eftersom man sällan vet innan hur man ska reagera på det som skett.

Källor

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0